Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ileri Arkeojeofizik JFM 516 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜNAY BEYHAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Jeofiziğin temel yöntemlerinden biri olan Arkeojeofizik Yöntemin daha detaylı ve daha ileri düzeyde öğrencilere verilmesi.
Course Content Jeofiziğin Arkeolojideki önemi ve tarihçesi, Arkeolojik prospeksiyon ve Arkeolojik prospeksiyonda kullanılan jeofizik yöntemler, Arkeomanyetizma, Arkeomanyetizmada kullanılan materyaller ve yöntemler.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Alınan verilerin irdelenmesini kavrar ve çeşitli örneklere uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
2 Arkeojeofizik Yöntemİ Tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
3 Uluslararası Literatürden en yeni tekniklerin inceler ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
4 Arkeojeofizik Yöntemde ileri prospeksiyon yöntemlerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
5 Arkeojeofizik Yöntemin Türkiye ve dünyadaki yerini açıklar ve örneklerle önemini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
6 Arkeojeofizik Yöntemlerle çeşitli alanlardan nasıl veri alındığını kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Arkeojeofizik Yöntem hakkında genel giriş Hafta Ders Notu
2 Arkeojeofizik Yöntem ve Tanımlar Hafta Ders Notu
3 Arkeojeofizik Yöntemlerle çeşitli alanlardan veri alınması Hafta Ders Notu
4 Alınan verilerin irdelenmesi Hafta Ders Notu
5 Alınan verilerin birbirleriyle mukayese edilerek değerlendirilmesi Hafta Ders Notu
6 Alınan verilerin ayrıntılı yorumlanması Hafta Ders Notu
7 Arkeojeofizik Yöntemde ileri prospeksiyon yöntemleri Hafta Makale
8 Arkeojeofizik Yöntemde özel yorum teknikleri Hafta Makale
9 Arkeojeofizik Yöntemin Türkiye ve dünyadaki yeri Hafta Makale
10 Uluslararası Literatürden en yeni tekniklerin incelenmesi ve uygulaması Hafta Makale
11 Uluslararası Literatürden en yeni tekniklerin incelenmesi ve uygulaması Hafta Makale
12 Uluslararası Literatürden en yeni tekniklerin incelenmesi ve uygulaması Hafta Makale
13 Uluslararası Literatürden en yeni tekniklerin incelenmesi ve uygulaması Hafta Makale
14 Uluslararası Literatürden en yeni tekniklerin incelenmesi ve uygulaması Hafta Makale
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Reynolds, J.M. 2000. An Introduction to Applied and Environmental Geophysics, Wiley Pub
2. Keary, P., Brooks, M. 1987. An Introduction to Geophysical Exploration, Lackwell Scientific Pub.
3. Parasnis, D.S. 1986. Principles of Applied Geophysics, Chapman and Hall, London.
4. Telford, W.M., Geldart, L.P., Sheriff, R.E., Keys, D.A. 1981. Applied Geophysics, Cambridge University Press
5. Grant, F.S. and West, G.F. 1965. Interpretation theory in Applied Geophysics, McGraw-Hill Book Company, New York.
6. Dobrin, M. 1960. Introduction to Geophysical Prospecting, McGraw-Hill Book Company, New York.
7. Geophysics, Society of Exploration Geophysics Journals and Books
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 15 15
Sözlü Sınav 8 7 56
Final 1 5 5
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6