Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Gravitede Modelleme JFM 502 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MAHİR IŞIK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MAHİR IŞIK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Gravite yönteminde çeşitli düz ve ters çözüm teknikleri kullanılarak yer içinin yada anomaliye neden olan kaynağın modellenmesi, yani modeli belirleyen parametrelerin saptanması.

Course Content

Modellemenin amaç ve kapsamı, düz ve ters problem çözümlerinde modelleme, doğrusal ve doğrusal olmayan problemler ve çözüm teknikleri, düz ve ters çözüm tekniklerinin gravitedeki uygulamaları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Gravite yönteminde düz ve ters çözüm tekniklerini kullanılarak parametre saptar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav ,
2 Doğrusal ve doğrusal olmayan problemlerin çözüm tekniklerini karşılaştırır, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
3 Düz ve ters çözüm tekniklerinin gravitedeki uygulamalarını yorumlar, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Sınav ,
4 Düz problem çözümünü ve Talwani yöntemini uygular, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
5 Modellemenin amaç ve kapsamını tanımlar, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
6 Ters problem çözümünü ve Marquardt-Levenberg yöntemini uygular, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Modellemenin amaç ve kapsamı
2 Düz problem çözümü ve Talwani yöntemi
3 Talwani yöntemi ve uygulaması
4 Ters problem çözümü
5 Ters problem çözümü ve Marquardt-Levenberg yöntemi
6 Marquardt-Levenberg yöntemi ve uygulaması
7 Doğrusal ve doğrusal olmayan problemler ve çözüm tekniklerinin karşılaştırılması
8 Ters çözümde başlangıç parametrelerinin, bastırma faktörünün ve yakınsama kriterinin belirlenmesi
9 Fay ve düşey prizma model parametrelerinin iteratif yöntemle hesabı
10 Düz ve ters çözümün gravitedeki uygulamaları - Makale taraması
11 Düz ve ters çözümün gravitedeki uygulamaları - Makale taraması
12 Düz ve ters çözümün gravitedeki uygulamaları - Makale taraması
13 Düz ve ters çözümün gravitedeki uygulamaları - Makale taraması
14 Düz ve ters çözüm tekniklerinin genel tekrarı ve karşılaştırmaları
Resources
Course Notes <p> Derleme notlar (Dr.&Ouml;ğr.&Uuml;yesi Mahir IŞIK)</p>
Course Resources

1- CANITEZ, N., 1997. Jeofizikte Modelleme. Literatür yayınları, No:14, İstanbul.
2- IŞIK, M., 1997. Değişken Yoğunluklu Sedimanter Basen Anomalilerinin Ters Çözümü. Kocaeli Üniv. Fen Bil. Ens., Doktora tezi, İzmit.
3- IŞIK, M., 1998. Gravite yönteminde fay ve düşey prizma modellerinin yatay türev teknikleri ile hızlı yorumu. Kocaeli Ünv. Uygulamalı Yerbilimleri 2,57-67.
4- LINES, L.R. and TREITEL, S., 1984. Tutorial : A review of least-squares inversion and its application to geophysical problems. Geophysical Prospecting 32, 159-186.
5- MARQUARDT, D.W., 1963. An algorithm for least squares estimation of nonlinear parameters, J. Soc. Indust. Appl. Math.11, 431-441.
6- TALWANI, M., WORZEL, J.L. and LANDISMAN, M., 1959. Rapid gravity computations for two-dimensional bodies with application to the Mendocino Submarine Fracture Zone. J.Geophys. Res. 64, 49-59.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 25 25
Final 1 30 30
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6