Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Doğal Afetler ve Zarar Azaltma Yaklaşimlari JFM 511 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET DİNÇER KÖKSAL
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Doğal afetlerin gezegenimiz ve canlılar üzerindeki etki ve önemini vurgulayarak, tarihsel süreç ve olgusal mekanizmaları kapsamında bu afetlerin tehlike düzeylerini tanımlayarak risk, zarar ve hasarlarının azaltılmasına yönelik önlem, yöntem ve yaklaşımlar hakkında örneklerle açıklamalı bilgi vermek, tartışmak
Course Content Giriş ve tanışma - ders konusunun tanıtılması, dersin yürütülmesi kuralları - doğal afetler ve zarar azaltma yaklaşımlarına genel bakış tehlike, risk, zarar, hasar terimleri, Türkiye ve dünyada durum, örnekler - küresel ısınma, kuraklık, sel, kütle hareketleri, kasırga, yanardağ etkinlikleri, çığ, meteor çarpması, orman yangınları, deprem, Tsunami doğal afeti, tehlikesi, risk ve zarar azaltma yaklaşımları - genel değerlendirme - tartışma
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Doğal afetleri oluşturan ve etkileşimde olan unsurları sıralayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev,
2 Doğal afetlerin gerek risk gerekse zararlarının azaltılmasına ve önlenmesine yönelik yaklaşımları değerlendirebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev,
3 Afet, tehlike, zarar, hasar, risk vb terimleri yerinde kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev,
4 Gezegenimiz ve canlılar üzerinde doğal afetlerin tarihsel süreçte etkileri değerlendirebilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev,
5 Doğal afetler türlerini ve ilgili temel terimleri öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş ve tanışma - ders planının tanıtımı ve güncelleştirilmesi ders lideri seçimi, ders konusunun tanıtılması, dersin yürütülmesi kuralları, sınavlar, seminerlerin konusunun belirlenmesi, sorular, tartışma 1. Hafta Sunumu + Dersplanı + ders tanıtım formun verilmesi
2 Doğal afetler ve zarar azaltma yaklaşımlarına genel bakış tehlike, risk, zarar, hasar terimleri, Türkiye ve dünyada durum, örnekler 2. Hafta Sunumu
3 Küresel ısınma doğal afeti, tehlikesi, risk ve zarar azaltma yaklaşımları-Türkiye ve dünyada durum, örnekler 3. Hafta Sunumu+seminer+tartışma
4 Kuraklık doğal afeti, tehlikesi, risk ve zarar azaltma yaklaşımları-Türkiye ve dünyada durum, örnekler 4. Hafta Sunumu+seminer+tartışma
5 Sel doğal afeti, tehlikesi, risk ve zarar azaltma yaklaşımları-Türkiye ve dünyada durum, örnekler 5. Hafta Sunumu+seminer+tartışma
6 Kütle hareketleri doğal afeti, tehlikesi, risk ve zarar azaltma yaklaşımları-Türkiye ve dünyada durum, örnekler 6. Hafta Sunumu+seminer+tartışma
7 Kasırga doğal afeti, tehlikesi, risk ve zarar azaltma yaklaşımları-Türkiye ve dünyada durum, örnekler 7. Hafta Sunumu+seminer+tartışma
8 Yanardağ etkinlikleri doğal afeti, tehlikesi, risk ve zarar azaltma yaklaşımları-Türkiye ve dünyada durum, örnekler 8. Hafta Sunumu+seminer+tartışma
9 Çığ doğal afeti, tehlikesi, risk ve zarar azaltma yaklaşımları-Türkiye ve dünyada durum, örnekler 9. Hafta Sunumu+seminer+tartışma
10 Meteor çarpması orman yangınları doğal afeti, tehlikesi, risk ve zarar azaltma yaklaşımları-Türkiye ve dünyada durum, örnekler 10. Hafta Sunumu+seminer+tartışma
11 Deprem doğal afeti, tehlikesi, risk ve zarar azaltma yaklaşımları-Türkiye ve dünyada durum, örnekler 11. Hafta Sunumu+seminer+tartışma
12 Deprem doğal afeti, tehlikesi, risk ve zarar azaltma yaklaşımları-Türkiye ve dünyada durum, örnekler 12. Hafta Sunumu+seminer+tartışma
13 Tsunami doğal afeti, tehlikesi, risk ve zarar azaltma yaklaşımları-Türkiye ve dünyada durum, örnekler 13. Hafta Sunumu+seminer+tartışma
14 Doğal afetler, risk + zarar azaltma yaklaşımları genel değerlendirme - tartışma 14. Hafta Sunumu
Resources
Course Notes Mehmet Dinçer Köksal, Doğal Afetler ve Zarar Azaltma Yaklaşımları Ders Notları (haftalık elektronik)
Course Resources 1. D. Mayer Rosa, M. J. Limenez, Seismic zoning, Geological Reports No 26, 2000, FOWG, Bern.
2. T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Kanunlar ve Yönetmeliker, 1998, AİGM, Ankara.
3. Isututo Nazionale di Geofisica, Annali di Geofisica, The Global Seismic Hazard Assessment Program (GSHAP), Vol 42, N. 6, 1999, ISSN 0365-2556, Roma.
4. Afet İşleri Genel Müdürlüğü, DRM, SDC, Seismic Microzonation for Earthquake Risk Mitigation Project 4 Kitap, 2004, Ankara.
http://www.usgs.gov, http://www.nasa.gov, http://www.mta.gov, http://www.jmo.gov, http://www.koeri.boun.edu.tr, http://www.cornell.edu, http://www.deprem.gov.tr, http://www.stanford.edu, http://www.dsi.gov (her adreste birçok farklı uzantı)
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Performans Görevi (Seminer) 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Kısa Sınav 1 50 50
Performans Görevi (Uygulama) 1 30 30
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6