Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Akilli Tedarik Zincirinde Sayisal Yöntemler ENM 553 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALPER GÖKSU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Tedarik zinciri problemlerini çözmek için sayısal modelleri kullanma, derinlemesine anlaşılması, yeni araştırmalar için yapay zeka yöntemleri kullanımı amaçlanmaktadır.

Course Content

Tedarik zinciri belirsizlikleri için bulanık modelleme, Tedarik zinciri ağlarının tasarımı, Tedarik zinciri envanter yönetimi, Tersine lojistik, Tedarik zinciri kontratlarının modellenmesi, Tedarik zinciri yönetimi için karar verme modelleri, Akıllı tedarik zinciri analizi ve tasarımı, Akıllı tedarik zinciri modelleme, Nesne Odaklı Akıllı Tedarik Zinciri Analiz ve Modelleme, Akıllı Tedarik Zinciri Sistemi Girdi, Çıktı ve Arayüz Tasarım, Nesne Odaklı Akıllı Tedarik Zinciri Sistemi Tasarım ve Modelleme, Akıllı Tedarik Zinciri Sistemi Kurulum ve Bakım, Akıllı Tedarik Zinciri Sistemi Örnek Uygulamalarıdır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Akıllı tedarik zinciri sistemlerinin analizinde gerekliliğini kavrar ve değerlendirebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Akıllı tedarik zinciri sistemi modülleri arasındaki ilişkiyi yorumlayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Akıllı tedarik zinciri sistemlerini analiz yöntemleri kullanarak karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Akıllı tedarik zinciri sistemleri analizlerinde sıklıkla kullanılan yöntemleri karşılaştırıp değerlendirebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tedarik zinciri belirsizlikleri için bulanık modelleme
2 Tedarik zinciri ağlarının tasarımı
3 Tedarik zinciri envanter yönetimi
4 Tersine lojistik
5 Tedarik zinciri kontratlarının modellenmesi
6 Tedarik zinciri yönetimi için karar verme modelleri
7 Akıllı tedarik zinciri analizi ve tasarımı
8 Akıllı tedarik zinciri modelleme
9 Nesne Odaklı Akıllı Tedarik Zinciri Analiz ve Modelleme I
10 Nesne Odaklı Akıllı Tedarik Zinciri Analiz ve Modelleme II
11 Akıllı Tedarik Zinciri Sistemi Girdi, Çıktı ve Arayüz Tasarımı
12 Nesne Odaklı Akıllı Tedarik Zinciri Sistemi Tasarım ve Modelleme
13 Akıllı Tedarik Zinciri Sistemi Kurulum ve Bakım
14 Akıllı Tedarik Zinciri Sistemi Örnek Uygulamaları
Resources
Course Notes <p>www.sabis.sakarya.edu.tr den ders notları paylaşılaşacaktır.</p>
Course Resources

1. Lai, Y.J. and Hwang, C.L. 1992. Fuzzy mathematical programming: methods and applications, Springer-Verlag.

2. Tayur, S., Ganeshan, R., Magazine, M. (Eds), 1999. Quantitative models for supply chain management, Kluwer Academic Publishers.

3. Klose, A., Speranza, M.G., and Van Wassenhove, L.N. (Eds), 2002. Quantitative approaches to distribution logistics and supply chain management, Lecture notes in economics and Mathematical systems, Springer.

4. Chopra, S., Meindl, P. 2010. Supply chain management: Strategy, planning, and operation, 4th edition, Prentice Hall.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulamaktır. X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilmektir. X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulamaktır. X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilmektir. X
5 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlamaktır. X
6 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve ileri düzeyde değerlendirmektir. X
7 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk almaktır. X
8 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmektir. X
9 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgileri yorumlamaktır. X
10 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilmektir. X
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum sağlamaktır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmektir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 20
1. Proje / Tasarım 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Proje / Tasarım 1 20 20
Final 1 10 10
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6