Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iş Süreçleri Yönetimi ENM 535 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ESRA TEKEZ
Course Lecturers Doç.Dr. ESRA TEKEZ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

 

 

Kurumların rekabet avantajı elde edebilmeleri için ihtiyaç duydukları sürekli gelişmeyi yaratacak ve daha verimli hale gelebilmelerini sağlayacak iş süreçleri yönetimi bilgi becerilerinin öğrenciye kazandırılması

Course Content

Süreçlerin organizasyon yapıları içindeki yeri, süreçlerin öğeleri, özellikleri, hiyerarşisi, süreç tanımlama, Süreç Performans Ölçümü, Performans Takibinde Dengelenmiş Hedef Karnesi, Süreçlerin Dökümantasyonu, Süreçlerin İyileştirilmesi,Kilit/Kritik Süreçler, Süreç Olgunluğu, Sürekli Gelişme İçin "Kaizen", Kalite Çemberleri,Problem Çözme Teknikleri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Süreç Yönetimine Giriş
2 Organizasyon Yapıları ve Süreçler
3 ISO 9001 ve EFQM modelinde Süreçler
4 Süreç Odaklı Sorunlar ve Süreçlerde Dijital Dönüşüm
5 Süreçlerin Sınıflandırılması / Hiyerarşisi
6 Sürecin Öğeleri
7 Süreç Performans Ölçümü - 1
8 Süreç Performans Ölçümü - 2
9 Ara sınav
10 Performans Takibinde Dengelenmiş Hedef Karnesi
11 Süreç Dökümantasyonu / Süreç İyileştirme
12 Süreç İyileştirme
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları
Resources
Course Notes
Course Resources
  1. Ders sunumları ve ders notları
  2. Sürdürülebilir Süreç Yönetimi, Arzu Akçal Aras, KalDer, 2005 
  3. Harmon, P. (2003), Business process change: A manager’s guide to improving, redesigning and automating processes, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, 68-80, 165-167 
  4. Business Process Management Cases: Digital Innovation and Business Transformation in Practice.Edited by Jan vom Brocke, Jan Mendling, Springer , 2017.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Performans Görevi (Seminer) 30
2. Performans Görevi (Seminer) 30
1. Ödev 40
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6