Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Proje Yönetimi ENM 508 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi BERRİN DENİZHAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi BERRİN DENİZHAN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Projelerin zaman ve maliyet kontrolünün sağlanması

Course Content

CPM metoduna giriş, Gannt diyagramları ile karşılaştırma ve kaynak dengeleme, proje ağı oluşturma, projelerin maliyet kontrolü, PERT tekniği ve uygulama.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Projelerin maliyet kontrolü ve kaynak dengeleme Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Proje ağlarının oluşturulması ve zamanlalama Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Proje yönetimine giriş 1. Hafta Sunusu
2 CPM metoduna giriş 2. Hafta Sunusu
3 CPM metodu ve ağ oluşturma 3. Hafta Sunusu
4 Gannt diyagramları ile karşılaştırma 4. Hafta Sunusu
5 Kaynak dengeleme 5. Hafta Sunusu
6 Kaynak dengeleme 6. Hafta Sunusu
7 Örnek olay çalışması 7. Hafta Sunusu
8 Örnek olay çalışması 8. Hafta Sunusu
9 PERT metoduna giriş 9. Hafta Sunusu
10 PERT metodu 10. Hafta Sunusu
11 Örnek olay çalışması 11. Hafta Sunusu
12 Örnek olay çalışması 12. Hafta Sunusu
13 MS-Project paketi ile uygulama 13. Hafta Sunusu
14 MS-Project paketi ile uygulama 14. Hafta Sunusu
Resources
Course Notes
Course Resources

1]Meredith, J.R., “Project Management”, John Wiley & sons, fourt edition, 2000.
[2]Meredith, J.R., “Core Concepts in Project Management”, John Wiley & sons,second edition, 2005.
[3]Başlıgil, H. “Proje yönetimi”, Yıldız Üniversitesi, 1990.

[4]Üreten, S. "İşlemler Yönetimi", Schaum's Outline Series McGraw-Hill, ikinci baskı, 1996. 

[5] Kerzner, H. "Project Management A System Approach to Planning, Scheduling and Controlling", John wiley & Sons, Inc., 1997 

[6] Avraham, S., Jonathan F. B., Shlomo, G., " Project Management Engineering, Technology and Ipmlementation", Prentice Hall, 1994

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulamaktır. X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilmektir. X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulamaktır. X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilmektir. X
5 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlamaktır. X
6 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve ileri düzeyde değerlendirmektir. X
7 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk almaktır. X
8 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmektir. X
9 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgileri yorumlamaktır. X
10 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilmektir. X
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum sağlamaktır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmektir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Performans Görevi (Seminer) 25
1. Ödev 50
Total 100
1. Final 40
1. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 2 15 30
Final 1 18 18
Total Workload 159
Total Workload / 25 (Hours) 6.36
dersAKTSKredisi 6