Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kurumsal Bilgi Yönetimi ve Uygulamalari ENM 552 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SEHER ARSLANKAYA
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi SEHER ARSLANKAYA,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bilgi artan bir biçimde rekabette üstünlük sağlayan kritik öneme sahip kurumsal kaynak olarak görülmektedir. Bununla birlikte stratejik bir kaynak olarak bil­ginin, bilgi kaynaklarının bilinçli bir şekilde yönetilmesi kurumsal başarıyı artıran en önemli faktördür. Bu çerçevede kurumsal bilgi kaynaklarının ne olduğunun tespit edilmesi, düzenlenmesi ve en önemlisi bir sistem dâhilinde yönetilmesi gerekmektedir. Bu ders bilgi yönetiminin başarıya ulaşması için en önemli unsur olan kurumsal bilgi kaynaklarının ortaya konulması ve yönetilmesi üzerinde durmaktadır.

Course Content

Bilgi yönetimine giriş, Veri, enformasyon ve bilgi kavramlarının tanımı, karşılaştırılması, Bilginin sınıflandırılması, bilgi toplumu, bilgi ekonomisi ( yeni ekonomi, bilgi ekonomisinin özellikleri ), Entellektüel sermaye kavramı, entellektüel sermayenin temel öğeleri, entellektüel sermayenin ölçülmesi, bilgi tekn., Bilgi yönetiminin tanımı, amacı, özellikleri, avantajları, zorlukları, Bilgi yönetim sistemleri, toplam bilgi yönetimi ve fonksiyonları, Etkin bilgi yönetimi değerlendirme kriteleri,Bilgi gösterim metotları, Kurumsal bilgi yönetimi tanımı ve içeriği, Bilgi yönetimi ve kurumsal bilgi yönetimi model örnekleri, kurumsal bilgi yönetimi konusundaki mevcut uygulamalar ile ilgili genel bir değerlendirme

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Veri, enformasyon ve bilgi kavramlarını tanımlar ve farkını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
2 Entelektüel sermaye kavramını tanımlar ve entelektüel sermayenin ölçülmesini yapabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
3 Bilgi Yönetimi modellerini inceleyerek analiz edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
4 Bilgi Yönetiminin genel yapısını anlatabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes <p>Ders ile ilgili sunumlar www.ie.sakarya.edu.tr adresine y&uuml;klenecektir.</p>
Course Resources

1-Öztemel, E., Arslankaya, S., Kurumsal Bilgi Yönetimi Modeli, Doktora tezi
2- Steward, T.A., Entelektüel Sermaye, ISBN 975-7152-23-5, MESS yayınları, Ekim 1997,
3- Davenport, T.H., Düşünerek Yaşayanlar, Bilgi İşçileri ve Temel Özellikleri, ISBN 975-7051-52-7, Çeviren: Vefa Karatay, İstanbul 2006
4- BARUTÇUGİL, İ., Bilgi Yönetimi” , Kariyer yayıncılık, ISBN 975851526-8, 2002

5- Kimiz Dalkir and Jay Liebowitz, Knowledge Management in Theory and Practice (MIT Press), 2011, ISBN-10: 0262015080, ISBN-13: 978-0262015080

6- Dalkır, Kowledge Management In Theory And Practice, 2Nd Ed. 2012, ISBN-10: 8120346084, ISBN-13: 978-8120346086

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulamaktır.
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilmektir.
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulamaktır.
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilmektir.
5 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlamaktır.
6 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve ileri düzeyde değerlendirmektir. X
7 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk almaktır. X
8 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmektir. X
9 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgileri yorumlamaktır. X
10 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilmektir.
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum sağlamaktır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmektir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6