Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Endüstriyel Bilişim Sistemleri Analiz ve Tasarim ENM 551 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALPER GÖKSU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Yeni Sanayi Devrimi (Endüstri 4.0) ile birlikte akıllı üretim sistemleri gelişimi ve değişiminde dijitalleşme oldukça önemli olmaktadır. Bundan dolayı, kurumsal bilişim sistemleri yönetim bakış açısı, sistem analizi ve tasarımında kullanılan yapısal araç ve teknikleri, ihtiyaç analizi tekniklerini değişiklik göstermektedir. Bu değişim ve dönüşüme hızlı uyum sağlayabilmek için analiz ve tasarımı ele almaktadır.

Course Content

Kurumsal Bilişim Sistemlerini ve sistem geliştirme hayat döngüsünü, yönetim açısı, KurumsalBilişim Sistemlerinin analiz ve tasarımında kullanılan yapısal araç ve teknikleri, UML ile analiz ve tasarım uygulamaları, İhtiyaç analizi tekniklerini ve yöntemlerini içermektedir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Endüstriyel Bilişim projelerinin analiz ve tasarımı gerekliliğini kavrar ve değerlendirebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Endüstriyel Bilişim sistemi modülleri arasındaki ilişkiyi yorumlayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Endüstriyel Bilişim projelerini analiz ve tasarım yöntemleri kullanarak karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Endüstriyel Bilişim projelerin analizi ve tasarımında sıklıkla kullanılan yöntemleri karşılaştırıp değerlendirebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kurumsal Bilişim Sistem Analizi ve Tasarım Metodlarına Giriş
2 Kurumsal Bilişim Sistemi Geliştirme
3 Kurumsal Bilişim Projelerinin Yönetimi
4 Kurumsal Bilişim Sistemi İhtiyaç analizi
5 Veri Modelleme ve Analizi
6 Nesne Tabanlı Analiz ve Modelleme (UML)
7 Nesne Tabanlı Analiz ve Modelleme (UML)
8 Kurumsal Bilişim Sistemi Tasarımı
9 Kurumsal Bilişim Sistemi Veritabanı Tasarımı
10 Kurumsal Bilişim Sistemi Girdi, Çıktı ve Kullanıcı Arayüzü Tasarımı
11 Nesne Tabanlı Tasarım ve Modelleme (UML)
12 Nesne Tabanlı Tasarım ve Modelleme (UML)
13 Kurumsal Bilişim Sistemi Kurulumu ve Bakımı
14 Proje Sunumları
Resources
Course Notes <p>www.sabis.sakarya.edu.tr ders notları paylaşılacaktır.</p>
Course Resources

- Whitten and Bentley, Systems Analysis and Design Methods 7e, McGraw-Hill, 2005.

- Dennis,Wixom and Tegarden, Systems Analysis and Design with UML Version 2.0, John Wiley & Sons, 2005.

- Ras, Zbigniew W, Tsay, Li-Shiang, Advances in Intelligent Information Systems Springer, 2010. 

- Thomas Feigenbaum, Building Information Intelligent Information Systems, Elsevier, 2015.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulamaktır. X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilmektir. X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulamaktır. X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilmektir. X
5 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlamaktır. X
6 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve ileri düzeyde değerlendirmektir. X
7 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk almaktır. X
8 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmektir. X
9 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgileri yorumlamaktır. X
10 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilmektir. X
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum sağlamaktır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmektir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Proje / Tasarım 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 12 12
Kısa Sınav 2 8 16
Ödev 1 15 15
Final 1 12 12
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6