Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Teknolojinin Gelişimi ve E-Devlet Uygulamalari ENM 550 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TİJEN ÖVER ÖZÇELİK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective

İnsanoğlunun var oluşundan bu yana bilgi önemini korumuş, bilgi ve birikimler nesilden nesile aktarılmıştır. Ama artık günümüzde bilgi tümüyle gelişmişliğin göstergesi konumuna yerleşmiştir, ülkeler ve gelişmişlikleri bilişim ve iletişim teknolojileri ile değerlendirilir duruma gelmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi ve önem kazanması yaşantımızın her evresini; iş görme alışkanlıklarımızdan eğitim modellerimize kadar etkilemiştir. Bu değişim ve etkileşimden tüm dünya ülkeleri gibi bizlerde etkilenmiş ve devlet kurumlarının be sürece uyum çalışmaları başlatılmıştır. Bu sürecin gerek dünyada gerekse ülkemizdeki işleyişini görmek ve adaptasyon sürecini kolaylaştırmak amacıyla aşağıda belirtilen konular ele alınmış ve irdelenmiştir.

Course Content

Bilim ve teknoloji tarihi, Yerel yönetimlerde ve iş görme alışkanlıklarında değişim, Bilgi toplumu ve Türkiye, Dünyada E-Devlet uygulamaları, Türkiye’de e-devlet uygulamaları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes <p>http://www.adaport.sakarya.edu.tr</p>
Course Resources

http://www.bilgitoplumu.gov.tr

http://ekutup.dpt.gov.tr/bilim/

http://www.edevlet.gov.tr/e-devlet-icin-genel-gorunum/ Erişim; 27.04.2016

Yücel, İ., H., “Türkiye’de Bilim Teknoloji Politikaları ve İktisadi Gelişmenin Yönü”, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, 2006.

http://unpan3.un.org/egovkb/en-us/Reports, UN-E-Government-Survey-2014/UN E-Government Survey 2014

Türkiye Bilişim Şurası, E-Devlet Çalışma Grubu Raporu, Mayıs 2002

http://www.btk.gov.tr/eimza/eimza_yasasi.htm

http://edevlet.turksat.com.tr/v2/faq

United Nations E-Government Survey 2010, Department of Economic and Social Affairs, United Nations/New York, 2010

http://www.tuik.gov.tr

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı, 2006-2010, Değerlendirme Raporu, RaporNo:5, Devlet Planlama Teşkilatı BilgiToplumu Dairesi, Mart2010

Bilgi Toplumu Stratejisi Ölçümleme Dokümanı, 2006-2010, Devlet Planlama Teşkilatı, 2009

http://blog.lifeoverip.net/2010/01/27/turkiyedeki-bilgi-guvenligi-firmalari/

http://www.weforum.org/reports/global-information-technology-report-2014

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Performans Görevi (Seminer) 30
1. Ödev 15
2. Ödev 15
Total 100
1. Final 40
1. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6