Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Maliyet Yönetimi ENM 549 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. EMİN GÜNDOĞAR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bu derste; lisans düzeyinde Maliyet Muhasebesi bilgisi alan öğrencilerimizin, güncel yaklaşımlar doğrultusunda işletmelerdeki farklı maliyetleme unsurlarının yönetimi konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Course Content

Maliyet Yönetiminin Önemi ve Gelişimi, Stratejik Maliyet Yönetimi, Güncel Maliyet Yönetim Yaklaşımları, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Tam Zamanında Üretimde Maliyet Yönetimi, Mamul Yaşam Dönemince Maliyetleme, Hedef Maliyetleme, Lojistik Maliyetleri, Stok Maliyetleri ve Yönetimi, Kalite Maliyetleri, Standart Maliyetler ve Maliyet Kontrol, Bütçeleme ve Performans Yönetimi, Maliyet Yönetimi Bilgi Sistemi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Güncel Maliyet Yönetim Yaklaşımları konusunda bilgilenir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Lojistik ve Stok maliyetlerinin yönetimi konusunda bilgilenir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Standart maliyetleme ve Bütçeleme yardimiyla Maliyet ve Nakıt Akışlarını Kontrolu öğrenir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 İşletmelerin Stratejik amaçlarını desteklemek için maliyet yönetimini nasıl kullanacağını öğrenir Anlatım, Gösteri, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Tam Zamanında Üretim Felsefesinin Maliyet Yönetimi yapısını nasıl etkilediğini kavrar Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
6 Kalite Maliyetlerinin sınflandırılması ve hesaplanması konusunda bilgilenir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
7 Maliyet Yönetiminin Temel Unsurlarını kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Grup Çalışması, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
8 Bir Mamulun Yaşam Dönemince Maliyetlerinin yöneltilmesi konusunda bilgi edinir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
9 Genel Üretim Giderlerinin Mamullere yüklenmesinde Faaliyet Tabanlı Yaklaşımın nasıl kullanılacağını öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources

1.Cost Management: A Strategic Emphasis Aug 26, 2015  by Edward Blocher and David Stout

2.Cornerstones of Cost Management   Jan 1, 2014 by Don R. Hansen and Maryanne M. Mowen

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6