Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Pazarlama ve Ürün Yönetimi ENM 547 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AYTEN YILMAZ YALÇINER
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Diğer
Course Objective

Ürünlerin/hizmetlerin müşteri ve pazar beklentilerine uygun olarak üretilmesi/sunulması kadar pazarlanması da rekabet üstünlüğü açısından işletmelerin üzerinde durması gereken konular olması sebebiyle öğrencilere pazarlama, ürün ve marka yönetimi kavramları esasında işletme ve içinde bulunduğu pazara yönelik gerekli stratejilerin geliştirilmesi için bilgi ve becerilerin kazandırılması.

Course Content

Pazarlama Yönetiminin İlkeleri ve Temel Kavramları;

Marka ve Ürün yönetimi kavramları,

Temel Pazarlama Yaklaşımları;

Stratejik Pazarlama,

Pazarlama İletişimi,

Pazarlama Karması 4P-4C

Pazarlama Teknolojileri

Pazarlama ve Rekabet

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İşletmeler için pazarlama fonksiyonunun öneminin farkındalığı Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Pazarlama teknolojileri hakkında bilgi sahibi ve uygulanabilirliğinin sağlanması Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Rekabet gücü olarak ürün ve pazarlama yönetiminin temellerinin bilinmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Pazarlama karması elemanlarının işletme uygulamaları ile örtüştürülmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Pazarlama yaklaşımları ve ilgili örnek olaylarının eşleştirilmesi Anlatım, Örnek Olay, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel Pazarlama kavramları ve ilkeleri, pazarlamanın önemi
2 Temel Pazarlama Yaklaşımları
3 Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması
4 Ürün ve Marka Yönetimi-Temel Kavramlar
5 Güçlü/Yeni Ürün/hizmet ve Marka Yaratma Süreci
6 Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışları
7 Pazarlama İletişimi Karması Elemanları (Reklam, Halkla İlişkiler, Satış Tutundurma, Kişisel Satış), Pazar Bölümlendirme, Hedef Pazar Seçimi, Konumlandırma ve Satış Tahminleri
8 Dağıtım Kanalları ve Lojistik, Toptancılık ve Perakendecilik
9 Stratejik Pazarlama, Pazarlama Stratejileri
10 Pazarlama teknolojileri, Sosyal Medya, CRM
11 Pazarlama Ar-Ge’si ve İnovasyon
12 Pazarlama ve Rekabet, Küresel Pazarlama
13 Örnek Olay Analizleri
14 Örnek olaylar
Resources
Course Notes
Course Resources

Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Beta Yayınevi, 2010, Mehmet Karafakioğlu, ISBN: 9789753958609

 

Marka Yönetimi ve Pazarlama Stratejileri, 2011, Nobel Akademik Yayıncılık, S. Bora Çavuşoğlu, ISBN: 9786053441564

 

Uluslararası Pazarlama Karması ve Yönetimi, 2012, Ekin Yayınevi, Ömer Akat, ISBN: 9786055335427

 

Strategic Marketing Management, 8th Edition, 2014, Alexander Chernev and Philip Kotler

 

Principles of Marketing 16th Edition, 2015, Philip T. Kotler, Gary Armstrong

ISBN-13: 978-0133795028

 

Global Marketing Management 8th Edition,  Warren J. Keegan, ISBN-13: 978-0136157397

 

BÜTÜNLEŞİK REKLAM, TUTUNDURMA VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ, 2016, Nobel Akademik Yayıncılık, R. Gülay Öztürk, ISBN: 978-605-320-397-1

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Performans Görevi (Seminer) 50
1. Ara Sınav 50
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Performans Görevi (Seminer) 2 15 30
Final 1 20 20
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6