Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kurumsal Risk Yönetimi ENM 538 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TÜLAY KORKUSUZ POLAT
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi TÜLAY KORKUSUZ POLAT,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Risk yönetiminin genel yapısı ve aşamaları verilerek kurumlarda oluşabilecek risklerin en iyi şekilde belirlenmesinin ve değerlendirilmesinin öğretilmesi
Course Content Risk yönetimine genel giriş, Risk kavramının tanımlanması, Risk stratejilerinin belirlenmesi, Risklerin sınıflandırılması, Risklerin değerlendirilmesi, Risk haritaları, Risk yönetimi, Kurumsal risk yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından Risk Değerlendirme, Risklerin dokümantasyonu, Risk azaltma / transfer; Risk izleme / kontrol, Risklerin değerlendirilmesinde yeni bir yaklaşım : risk küpü
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Risk yönetiminin aşamalarını anlamak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Kurumlardaki risklerin değerlendirilmesini sağlamak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Riskin genel yapısını kavramak Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Risk yönetimini anlamak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Kurumlardaki risklerin belirlenmesini sağlamak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Risk yönetimine genel giriş
2 Risk kavramının tanımlanması
3 Risk stratejilerinin belirlenmesi
4 Risklerin sınıflandırılması
5 Risklerin değerlendirilmesi
6 Risk haritaları - risk matrisleri
7 Risk yönetimi
8 İş sağlığı ve güvenliği açısından risk değerlendirme ve risk yönetimi
9 Risklerin dokümantasyonu
10 Risk azaltma / transfer
11 Risk izleme / kontrol
12 Risklerin değerlendirilmesinde yeni bir yaklaşım: risk küpü
13 Örnek çalışma
14 Örnek çalışma
Resources
Course Notes
Course Resources Ritchie B., Marshall D., "Business Risk Management", Chapman Hall, 1993
Doherty N., "Integrated Risk Management: techniques and strategies for managing corporate risk", McGraw-Hill, 2000
Lam J., "Enterprise Risk Management:from incentives to controls", Wiley, 2003
Fıkırkoca M., "Bütünsel Risk Yönetimi", KALDER Yayınları, Ankara, Mart 2003
Heldman K., "Project Manager´s Spotlight on Risk Management", Harbor Light OPress, 2005
Öztemel E., Korkusuz Polat T., "Managing Risks: A new approach called Risk Cube", 5th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems", IMS 2006, 29-30 May 2006
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulamaktır. X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilmektir. X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulamaktır. X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilmektir.
5 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlamaktır.
6 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve ileri düzeyde değerlendirmektir. X
7 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk almaktır. X
8 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmektir.
9 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgileri yorumlamaktır.
10 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilmektir. X
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum sağlamaktır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmektir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 15 15
Final 1 12 12
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6