Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bulanik Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ENM 545 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ÖZER UYGUN
Course Lecturers Doç.Dr. ÖZER UYGUN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Problemlerin bir kısmı birden fazla faktöre bağlı olarak çözülmek zorundadır. Bununla birlikte aynı problem ile ilgili birden fazla kişiye/uzmana bilgi sormak ve bunları birlikte değerlendirmek gerekmektedir. Dolayısıyla çok kriterli problemlerin ve birden fazla uzmanın görüşünü birlikte değerlendirilmesi gereken problemlerin çözüm yöntemleri önem arz etmektedir. Bununla birlikte insan tabiatı genellikle kesin sayılar kullanmaktan ziyade çok, az, oldukça fazla gibi dilsel ifadeler kullanmaya meyillidir. Öyleyse, uzmanlardan alınan kesin olmayan dilsel ifadelerinin bulanık hesaplamalar ile sayısal sonuçlara dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu sebeple bulanık çok kriterli karar verme tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.

Course Content

Bulanık Mantık, Karar verme, Çok kriterli karar verme, Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Uzman görüşlerini kullanarak grup karar verme yöntemlerini uygulayabililir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Çok kriterli karar verme tekniklerini bilir ve uygular Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Bulanık dilsel ifadelerden yararlanarak çok kriterli ve grup karar verme tekniklerini uygulayabilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş ve Temel Kavramlar
2 Bulanık sayılar ve işlemler
3 AHP, Bulanık AHP
4 ANP, Bulanık ANP
5 DEMATEL, Bulanık DEMATEL
6 DEMATEL ve ANPnin Birlikte Kullanımı
7 TOPSIS ve Bulanık TOPSIS
8 ANP ve TOPSISin Birlikte Kullanımı
9 VIKOR Yöntemi
10 PROMETHEE Yöntemi
11 Gri İlişki Analizi
12 Bulanık Hedef Programlama
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları
Resources
Course Notes <p>SABİS &uuml;zerinden paylaşılacaktır</p>
Course Resources

Ross, T.J. (2010), Fuzzy logic with engineering applications, John Wiley, 3rd ed.

Nolberto Munier (2011), A Strategy for Using Multicriteria Analysis in Decision-Making: A Guide for Simple and Complex Environmental Projects

Cengiz Kahraman (2008), Fuzzy Multi-Criteria Decision Making: Theory and Applications with Recent Developments

Zehra Başkaya (2011), Bulanık Doğrusal Programlama, Ekin Basım Yayın

Mustafa M. Özkan (2003), Bulanık Hedef Programlama, Seçkin Yayınevi

Ve İlgili Makaleler için online veritabanları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 20
1. Proje / Tasarım 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 15 15
Proje / Tasarım 1 20 20
Final 1 5 5
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6