Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yöneylem Araştirmasinda Stokastik Modeller ENM 506 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HARUN REŞİT YAZĞAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Stokastik modeller ve çözüm yollarının öğretilmesi
Course Content Markov zincirleri, Stokastik Modeller, Kuyruk modelleri ve bu modellerin bilgisayar destekli çözümleri incelenecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Stokastik modeller ile ilgili temel kavramların öğrenilmesi Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Stokastik modellerin çözüm yöntemlerinin öğrenilmesi Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Dinamik süreçlerin stokastik olarak modelleyebilme yeteneğinin kazanılması Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Stokastik Modellere Giriş
2 Markov zincirleri
3 Markov zincirleri
4 Markov zincirleri
5 Stokastik Envanter Modelleri
6 Stokastik Envanter Modelleri
7 Stokastik Envanter Modelleri
8 Stokastik Envanter Modelleri
9 Kuyruk Modelleri
10 Kuyruk Modelleri
11 Kuyruk Modelleri
12 Stokastik Dinamik Programlama
13 Stokastik Dinamik Programlama
14 Stokastik Dinamik Programlama
Resources
Course Notes
Course Resources 1-Wiston, W, 1994 Operations Research, Applications and Algorithms, Duxbury Pres
2-Taha, H, 2000, Yöneylem Araştırması, Literatur Yayıncılık
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 30 30
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6