Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Tekstil Endüstrisinde Kalite Kontrol&Kalite Iyileş ENM 524 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. AHMET BAKİ ENGİN
Course Lecturers
Course Assistants Araş.Gör.Ayşegül AYDIN
Course Category
Course Objective Kaite kontrol ve Kalite iyileştirme konularındaki endüstriyel uygulamaları öğretmek
Course Content Tekstil endüstrisi ve teknolojilerinin bazılarının kısaca tanıtılmasından sonra Tekstil endüstrisindeki Online ve Offline kalite kontrol faaliyetlerini tanıtmak, Tekstil endüstrisinde öne çıkan kalite parametreleri ve bunların kontrolüne yönelik teknik ve metotları tanıtmak, ve nihayet tekstil endüstrisinde kalite iyileştirmede Taguchi deney tasarımı, tolerans tasarımı ve Nöral Netvörk uygulamalarını göstermek.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ders Konularında belirlenmiş olan hususlar
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tekstil endüstrisinin taıtımı, ülkemiz ekonomisi içindeki yeri
2 Tekstil teknolojisinin tanıtılması ve teksilde bazı kalite parametreleri
3 Kalite, kalite kontrol ve kalite iyileştirme kavramları
4 Tekstil endüstrisinde of-line kalite kontrol ve kalite kontrol cihazları
5 Tekstil endüstrisinde of-line kalite kontrol ve kalite kontrol cihazları
6 İplik ve dokumada sürekli kalite değişkenlerine ait kontol diagramlarının elde edilmesi ve yorumlanması
7 İplik ve dokumada sürekli kalite değişkenlerine ait kontol diagramlarının elde edilmesi ve yorumlanması(Devam)
8 İplik ve dokumada sürekli kalite değişkenlerine ait kontol diagramlarının elde edilmesi ve yorumlanması(Devam)
9 İplik ve dokumada sürekli kalite değişkenlerine ait kontol diagramlarının elde edilmesi ve yorumlanması(Devam)
10 Tekstil endüstrsinde kaliteye etki eden önemli faktörlerin tanıtılması
11 Taguchi parametre ve tolerans tasarımı ve uygulamaları
12 Taguchi parametre ve tolerans tasarımı ve uygulamaları
13 Neural network ve tekstilde uygulamaları
14 Tekstilde kalitenin üretim verimliliğine yansımaları
Resources
Course Notes
Course Resources 1-Elwood G. Kirk patrick Quality Control For Manegers and Engineers,John Wiley And Sons Inc 1970
2-Mustafa Köseoğlu. Pamuklu İplik Teknolojisi Ders Notları 1972
3-Işık Tarakçıoğlu. Tekstil Terbiyesi ve Makinaları Uludağ Üniversitesi Basımevi 1983
4-Bülent Kobu. Endüstriyel Kalite Kontrolu İşletme İktisadı Yayınları 1987
5-Güngör Başer. Teksitlde Kalite Kontrolu
6-Robert L.Lochner,Joseph E. Matar Designing For Quality Capman And Hall 1990
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 68
1. Kısa Sınav 1
1. Ödev 15
2. Kısa Sınav 1
2. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 2 15 30
Final 1 15 15
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6