Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
E-Işletme ENM 529 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜLTEKİN ÇAĞIL
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Geleneksel işletme anlayışı ve geleneksel işletme amaçları için kullanılan tekniklerin internet ve onun getirdiği yeni imkanlarla geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve yorumlanması

Course Content

İnternet ve e-işletmenin gelişimi, geleneksel işletme yapısından e-işletmeye geçiş, e-işletme teknikleri, e-işletmenin dünyada ve Türkiye´deki durumu ve geleceği.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 E-Ticareti geleneksel ticaretden ayırabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
2 E-İşletmede kullanılan tekniklerin genel anlamda neden kullanıldığını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
3 İnternetin günümüzde neden bu kadar fazla kullanıldığını ve önemini bilir, internet alt yapısı hakkında bilgi sahibidir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Elektronik ortamda güvenlik kavramının ne olduğunu bilir, önemi hakkında bilgi sahibidir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Tedarik Zinciri Yönetimi konusunda bilgi sahibidir ve önemini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
6 İnternet programcılığı hakkında bilgi sahibi olur, internet programcılığı dillerini kıyaslayabilir ve bu diller arasındaki farkları bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
7 SWOT analizinin e-işletmedeki önemini bilir ve neden kullanıldığı hakkında bilgi sahibidir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
8 Veri ve metin madenciliği ve kullandığı teknikler konusunda bilgi sahibidir ve önemini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
9 E_işletmeye ait temel kavramları bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
10 Elektronik ortamda Müşterinin neden önemli olduğunu bilir ve müşteriyi bulma, elde tutma ve faydasız müşteriden kurtulma hakkında bilgi sahibidir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 E-İşletme ve e-işletmeyi ilgilendiren genel tanımlar
2 E-İşletmenin kullandığı teknikler
3 E-Ticaret
4 İnternet hakkında genel bilgiler
5 İnternet sitesi hazırlama
6 E-İşletmede güvenlik
7 SWOT Analizi
8 Müşteri İlişkileri Yönetimi-1
9 Müşteri İlişkileri Yönetimi-2
10 Veri Madenciliği-1
11 Veri Madenciliği-2
12 Veri Madenciliği-3
13 Web-Metin Madenciliği
14 Tedarik Zinciri Yönetimi
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu E-Ticaret, Şule Özmen, Bilgi Üniversitesi Yayını
2. E-Business & E-Commerce for Managers, H.M. Deitel, P.J. Deitel, K. Steinbuhler, Prentice Hall.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 30
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 20 20
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6