Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Karar Destek Sistemleri ENM 521 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. İBRAHİM ÇİL
Course Lecturers Prof.Dr. İBRAHİM ÇİL,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Karar Destek sistemlerinin öğretilmesi. Bu derste, öğrencilere yarı yapısal ve yapısal olmayan formdaki yönetim kararlarına destek sağlayacak bilgisayar bazlı sistemlerin tasarım ve uygulamalar öğretilmektedir.
Course Content Küresel değişim, kurumsal değişim ve karar destek sistemleri, karar destek sistemlerinin genel özellikleri, karar destek sistemlerinin yapısı ve bileşenleri, yeni bir karar destek sisteminin tasarımı, web teknolojileri ve grup karar desteği, E-Ticaret, grup karar destek sistemleri, yönetici karar destek sistemleri, uzman sistemler, OLAP, Excell uygulamalı karar destek sistemi oluşturma- pivot tablo uygulaması, imalat karar destek sistemleri uygulamaları
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Karar destek sistemlerinin araç ve metodlarını kullanıp geliştirebilme. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Karar destek sistemlerinde kullanılan teknolojileri sentez etme. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Karar destek sistemlerinin oluşturulmasında kullanılan teknolojilerin seçiminin değerlendirmesini yapabilme. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
4 Karar destek sistemleri geliştirmek için fırsatları belirlemek ve değerlendirebilme Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Proje / Tasarım, Performans Görevi,
5 Karar destek sistemleri tasarım, geliştirme ve uygulaması için metodları uygulama ve analiz etme Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Endüstri 4.0 ile birlikte Bilgi Sistemlerinin Organizasyonlardaki Değişen Rolü
2 Yönetim destek sistemlerine genel bir bakış
3 Veri ve Modele dayalı karar Desteği ve diğer Karar destek sistemleri
4 Veriye dayalı karar destek sistemleri
5 Bulut bilgi işlem
6 Büyük veri
7 Veri Madenciliği Analiz Yöntemleri
8 Karar desteği, yapay zeka, Uzman Sistemler, Zeki etmenler
9 Karar desteği, Zeki etmenler
10 Vize
11 İş zekası, veri ambarı
12 Veri tabanı, veri ambarı, bilgi tabanı
13 OLAP ile küp oluşturma ve veri analizi, verilerin görselleştirilmesi
14 Karar desteğinin bugünü ve yarını
Resources
Course Notes Karar Destek Sistemleri Ders Notu: www.icil.sakarya.edu.tr
Course Resources 1.Turban, E., Aronson, J., Decision Support and Intelligent Systems, fifth ed. Prentice-Hall, 1998.
2.Olson, D.l., J.f. Courtney, Decision Support Systems and Expert Systems. Maxwell Macmillan1992.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulamaktır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 25 25
Final 1 15 15
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6