Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kurumsal Veri Yönetimi ENM 513 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. İSMAİL HAKKI CEDİMOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Veri, Bilgi ve Bilişim temel kavramları verilerek veritabanı yönetim sistemi uygulama programları kullanılarak Kurumsal verilerin depolanması, işlenmesi, gerekli sorgular yardımıyla ulaşılması ve bu verilerden bilgilerin elde edilebilmesini öğrenmelerini sağlamak.
Course Content Kurumsal Veri Yönetimine Giriş, Temel kavramlar, veritabanı yönetim sistemlerine giriş, VTYS temel kavramları, Kurumsal sistemlerin veritabanı tasarımı, veritabanı yönetim sistemleri görsel arayüz kullanımı, Yapısal Sorgulama dili (SQL) , Veri madenciliği temel SQL komutları kullanımı, SQL komutlarını kullanarak verileri gruplama, gruplandırılmış veriler üzerinde sorgu oluşturma, Veri madenciliği temel kavramları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Veri Madenciliği Temel Kavramlarını bilir, SQL komutlarını kullanarak Veri madenciliği ön işlemlerini gerçekleştirebilir Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
2 İmage, Veri, Bilgi, Bilişim, Bellek v.b. temel kavramları ve Veri tabanı temel kavramlarını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Kurumsal bir sistemin veri tabanı tasarımını gerçekleştirebilir, Veri tabanı yönetim sistemleri uygulama programı görsel arayüzünü kullanarak gerçekleyebilir Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 SQL (Yapısal Sorgulama Dili)kullanılan veri tiplerini bilir, SQL komutlarını kullanarak veritabanı, tablo oluşturabilir, SQL komutlarını kullanarak tasarımı gerçekleşmiş sistemi gerçekleyebilir Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Proje / Tasarım, Ödev, Sınav ,
5 Veriden bilgiye geçiş için gerekli olan aşamaları bilir, SQL komutlarını kullanarak veri grupları üzerinde çalışabilir, sorgular gerçekleştirebilir Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Ödev, Sınav ,
6 SQL komutlarını kullanarak kayıt ekleyebilir, güncelleyebilir, silebilir, kayıtlar üzerinde temel sorgular gerçekleştirebilir Tartışma, Anlatım, Deney / Laboratuvar, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kurumsal Veri yönetimine giriş, İmage, Veri, Bilgi, Bilişim, Bellek v.b. temel kavramlar
2 Temel veritabanı kavramları, tablo, alan, kayıt v.b. veritabanı sistemleri avantajları, dezavantajları
3 Kurumsal veri tabanı sistemlerinin tasarımı, normalizasyon işlemleri, tasarım sırasında dikkat edilecek noktalar, örnek uygulama
4 Veri tabanı yönetim sistemleri ile çalışma (MS Access/MS SQL, Postgre SQL/MySQL) görsel arayüz kullarak veritabanı ve tablo oluşturma, tablolar arasında ilişki oluşturma işlemleri
5 Veri tabanı yönetim sistemleri ile çalışma (MS SQL, Postgre SQL/MySQL) görsel arayüz kullarak tablolara veri ekleme, veri güncelleme, veri silme ve veri listeleme
6 SQL (Yapısal Sorgulama dili) genel özellikleri, standardizasyonu, SQL’de kullanılan veri tipleri, yeni veri tipi oluşturma, veritabanı oluşturma, tablo oluşturma, tabloyu güncelleme, var olan veritabanını silme, var olan tabloyu silme
7 SQL komutları kullanarak tabloya kayıt ekleme, var olan kayıtları güncelleme, silme ve temel sorgulama işlemleri
8 SQL komutları ile kısıtlar (operatörler, and like v.b. ve yardımcı komutlar -as, top v.b.- kullanarak sorgu oluşturma işlemleri
9 İçiçe sorgu çalıştırma, Sorgu sonuçları ile çalışma, Çoklu tablo ile çalışma, tablolar arasında başlantılar (join) oluşturma
10 Aggregate komutları ile veri kümeleme, gruplama komutları ile veri gruplayarak gruplanmış veriler ile çalışma
11 Gruplandırılmış veriler üzerinde temel sorgulama ve aggregate komutlarının kullanımı
12 SQL komutlarını kullanarak hesaplama ve (özel fonksiyon oluşturma) istatistik çalışmaların gerçeklenmesi
13 Veri madenciliği temel kavramları, veri madenciliği ön işlemleri
14 Var olan örnek bir veritabanı üzerinde uygulamalı çalışma
Resources
Course Notes Öğr. Gör. Nevzat TAŞBAŞI,Prof. Dr. İsmail Hakkı Cedimoğlu, Veritabanı Yönetim Sistemleri Ders Notları
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 15
1. Sözlü Sınav 10
1. Performans Görevi (Seminer) 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 15 15
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6