Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iş Siralama ve Çizelgeleme ENM 507 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi BERRİN DENİZHAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Performans ölçüleri ve bunları sağlayabilmek için farklı problem yapılarına göre algoritmaları kullanabilme.

Course Content

İş sıralamaya giriş ve performans ölçüleri, akış tipi atölye algoritmaları, tek makine problemleri için algoritmalar, paralel makine çizelgeleme

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İş sıralama performans ölçülerinin belirlenmesi
2 Performans ölçülerine ulaşmak için Kullanılacak algoritma ve yöntemler
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İş sıralamaya giriş ve performans ölçüleri 1. Hafta Sunusu
2 Akış tipi atölyeler 2. Hafta Sunusu
3 Johnson algoritması 3. Hafta Sunusu
4 CDS, PALMER algoritmaları 4. Hafta Sunusu
5 RAP, GUPTA, algoritması 5. Hafta Sunusu
6 NEH algoritmaları 6. Hafta Sunusu
7 Lawler algoritması, Smith algoritması 7. Hafta Sunusu
8 Van wassenhove and Gelders algoritması 8. Hafta Sunusu
9 n/2/G/Fmax için Johnson algoritması 9. Hafta Sunusu
10 Sezgisel arama metodları 10. Hafta Sunusu
11 Dinamik programlama ile iş sıralama 11. Hafta Sunusu
12 Dinamik programlama ile iş sıralama 12. Hafta Sunusu
13 Dal sınır algoritması 13. Hafta Sunusu
14 Dal sınır algoritması 14. Hafta Sunusu
Resources
Course Notes <p>Dr. &Ouml;ğretim &Uuml;yesi Berrin Denizhan, İş sıralama ve &Ccedil;izelgeleme ders notları</p>
Course Resources

[1] Pinedo, M,. 2005, Scheduling, Prtintice Hall.
[2] Pinedo, M, and Xiuli, C., 1999, Operations Scheduling, Irwin & Mc Graw-Hill.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulamaktır. X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilmektir. X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulamaktır. X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilmektir. X
5 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlamaktır. X
6 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve ileri düzeyde değerlendirmektir. X
7 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk almaktır. X
8 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmektir. X
9 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgileri yorumlamaktır. X
10 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilmektir. X
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum sağlamaktır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmektir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Proje / Tasarım 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 15 15
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6