Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yöneylem Araştirmasinda Deterministik Modeller ENM 503 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. HARUN REŞİT YAZĞAN
Course Lecturers Prof.Dr. HARUN REŞİT YAZĞAN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Deterministik modeller ve çözüm yollarının öğretilmesi
Course Content Doğrusal programlamaya giriş, Duyarlılık analizi, ikilik problemleri, tam sayılı programlama ve çözüm teknikleri ve endüstriyel problemlerinin çözümü için geliştirilen programlarla uygulamalar
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Deterministik modelleri çeşitli yazılımlar yardımıyla çözebilme ve yorumlayabilme yeteneğinin kazanılması
2 Deterministik problemleri modelleyebilme yeteneğinin kazanılması
3 Deterministik modellerin çözüm yöntemlerinin öğrenilmesi
4 Deterministik modellerin analizi ve çözümleri yorumlama yeteneğinin kazanılması
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Doğrusal Modellerin Tanımı ve Model Kurma
2 Modellerin çözüm teknikleri ve parametrelerin yorumları
3 Duyarlılık Analizi
4 Duyarlılık Analizi
5 Modellerin İkilik Hali
6 İkilik modelin yorumlari
7 Modellerin Bilgisayar çözümleri ve yorumları
8 Modellerin Bilgisayar çözümleri ve yorumları
9 Tam sayılı Programlama
10 Tam sayılı Programlama
11 Tam sayılı Programlama
12 Doğrusal Modellerde İleri Konular
13 Düzenlenmiş Simplex
14 Dantzig-Wolfe Decompozition Algoritması
Resources
Course Notes
Course Resources 1- Wiston, W, 1994 Operations Research, Applications and Algorithms, Duxbury Pres
2- Taha, H, 2000, Yöneylem Araştırması, Literatur Yayıncılık
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 16
2. Ödev 16
3. Ödev 17
4. Ödev 17
5. Ödev 17
6. Ödev 17
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 6 20 120
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 30 30
Final 1 10 10
Total Workload 250
Total Workload / 25 (Hours) 10
dersAKTSKredisi 6