Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ileri Çevre Kimyasi CEM 501 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. İSMAİL AYHAN ŞENGİL
Course Lecturers Prof.Dr. İSMAİL AYHAN ŞENGİL,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Çevre Mühendisliği alanında yapılacak bilimsel çalışmalarda kimya bilgisi çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu ders Enstitümüz Çevre Mühendisliği ABD da yapılmakta olan tezlerde gerekli olan kimya bilgisini sağlayacaktır.
Course Content Birimler,denge prosesleri; kimyasal kinetik, kimyasal denge,sulu çözeltilerde denge ,aletli analiz yöntemleri-AAS;GC;HPLC;iyon kromatografisi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Konsantrasyon birimlerini bilir Anlatım, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Sıvı-gaz-katı denge proseslerini bilir, kimyasal reaksiyon denge ve kinetik hesaplarını yapar Anlatım, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Aletli analiz bilir,aletli analiz yöntemlerini uygular Anlatım, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kütle Konsantrasyon Birimleri-Kütle/Kütle;Kütle/Hacim;Hacim/Hacim;mol/mol;Kısmi basıç birimleri
2 Mol/Hacim birimleri-Normalite;bileşen konsantrasyonları
3 Katı madde kons.tayini;Doğada karşılaşılan konsantarsyonlar
4 Aktivite-İyonik şiddet;Elektolitler için aktivite hesabı;elektolit olmayan çözeltiler için aktivite hesabı
5 Denge Prosesleri-Uçuculuk;havada konsantrasyon hesabı
6 Hava-Su dengesi;henry sabiti;Boyutlu ve boyutsuz Henry sabitlerinin dönüştürülmesi
7 Kimyasal Kinetik- Hız denklemleri;sıfır ve 1. mertebe reaksiyonlar;yarılanma süresi;hız sabiti üzerine sıcaklık etkisi
8 Atomik Absorsiyon Spektrofotometresi-Atomizasyon teknikleri;alev tipleri;alev atomizasyon performans özellikleri
9 AAS Cihazı-ışık kaynağı;katod lambaları;AAS de girişimler;analiz yöntemi
10 Gaz Kormatografisi (GC)-kullanım alanları;türleri;taşıyıcı gaz sistemi;enjeksiyon;ısıtma
11 GC kolonları;dedektörler;alıkonma zamanı, dağılım katsayısı;rezoluzasyon
12 HPLC-uygulama alanları;cihaz kısımları;çözücü;pompa sistemleri;enjeksiyon;kolon sistemleri
13 HPLC- dedektörler;nrmal faz ve ters faz dağılım;uygulamalar
14 İyon Kromatografisi- İyon değiştirme;Cihaz;kolon;dolgular;kromatogram örneği
Resources
Course Notes
Course Resources Environmental chemistry - / Bhagi, Ajay Kumar. ; Ajay Kumar Bhagi, G.R. Chatwal.,Mumbai : Himalaya Pub. House, 2010 .

Chemistry of the environment [electronic resource]Ronald A. Bailey ... [et al.].; San Diego, Calif. : Academic Press, 2002 : 2nd ed.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 40
1. Ara Sınav 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 25 25
Kısa Sınav 2 12 24
Ödev 1 20 20
Total Workload 149
Total Workload / 25 (Hours) 5.96
dersAKTSKredisi 6