Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mikroalg Biyokütlesinden Yenilenebilir Enerji Üret CEM 540 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. İSMAİL AYHAN ŞENGİL
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Fosil yakıtlar, çevre Kirliliği ve küresel ısınma gibi olumsuz etkilerinin yanısıra kaynakların azalması da göz önüne alındığında önümüzdeki 10 yıllarda yenilenebilir enerji kaynakları çok daha önemli bir duruma gelecektir. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında biyoyakıtlar önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle mikroalg biyokütlesinden enerji üretimi gelecek yıllarda çok daha fazla önem kazanacaktır.Bu ders Çevre Mühendisliği ABD da yapılmakta olan tezlerde gerekli olan bilgi birikimini sağlayacaktır.
Course Content Dünya´da ve Türkiye´de enerji kullanımı, yenilenebilir enerji olarak mikroalg, mikroalg çeşitleri, mikrolag fotosentez mekanizması, lipid üretimi, mikroalg üretimi;açık ve kapalı fotobiyoreaktörler, kapalı biyoreaktör çeşitleri;yatay ve dikey borulu ,kolon, panel, sarmal, tank ve hibrit fotobiyoreaktörler,mikrolag hasat yöntemleri ve mukayesesi, mikrolalg lipid bileşimleri, lipid analizi, biyoyakıtlar; biyodizel ve üretimi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mikroalgler, çeşitleri ve özelliklerini tanır Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
2 Mikroalg biyoyakıt üretim teknolojilerini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
3 Alg biyokütlesinin hasatı ve işlenmesini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
4 Enerji analizi yapar, fotobiyoreaktör mühendisliğinin temel kavramlarını tanır Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
5 Mikroalg üretim sistemlerini modeller Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
6 Alg biyokütlesinden biyodizel üretimini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
7 Mikroalg kütlesinde lipid üretimini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dünya´da ve Türkiye´de Enerji Kullanımı;Enerji Kaynakları ve Çevresel Etkileri
2 Biyoyakıt için mikroalg üretiminin avantajları
3 Mikroalg nedir? Bazı mikroalg türleri
4 Mikroalg üretiminin tarihi gelişimi; Işık enerjisinin depolanması
5 Mikroalg lipid mutevası ve verimliliği
6 Alg üretimi; Yer seçimi
7 Açık ve kapalı kültür sistemleri
8 Dikey borulu fotobiyoreaktörler
9 Yatay borulu fotobiyoreaktörler
10 Sarmal ve Tank Fotobiyoreaktörler
11 Hasat ve Biyokütle Konsantrasyonu
12 Biyodizel üretimi
13 Lipid analizi
14 Alg biyokütlesinin kalitesi ve ekonomik analiz
Resources
Course Notes
Course Resources Pandey,A.,Larroche,C.,Ricke,S.C.,Dussap,C.G.,Gnasnsonou,E., Biofuels;alternative Feedstocks and Conversion Processes, Elsevier, First Edition,USA, 2011.

Sorensen,B., Renewable Energy; Physics, Engineering, Environmental Impacts, Economics&Planning, Elsevier, 4th ed., USA, 2011.

Lund,H.,Renewable Energy Systems, Elsevier, USA, 2010.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6