Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çevre Mühendisliğinde Entegre Yönetim Sistemleri CEM 535 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ASUDE ATEŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Son yıllarda büyük önem kazanan kalite yönetim sistemleri ile çevre mühendisliği arasındaki en önemli köprü olan Entegre Yönetim Sistemleri konusunu öncelikli olarak çevre bilinci ve kalite çerçevesinde tanıtmak , genel işleyiş,kuruluş ve uygulama prensiplerini öğreterek iş güvenliği ve çys hakkında bilgi vermek
Course Content Endüstrilerde çevre yönetim sistemi oluşturulmasında Yasa, Yönetmelikler ve standartların önemi, Atık kontrolünde etkili yasa ve yönetmelikler, ISO 14001, ISO 9001, ISO 18001 in ön hazırlık çalışma yöntemleri ve çevre mühendisliğine katkısı, Farklı Endüstriler ve Atık Karakterizasyonları, Atık Azaltma Yöntemleri, Proses Kontrolü Yeniden kullanım ve atık azaltmaya etkileri, Geri Kazanım yöntemleri, Çevre Yönetim Sistemlerinin Uygulanışı, çevre kirliliğini kaynağında önlemek, atık miktarlarını kontrol altında tutmak ve iyileştirmek veya atığın oluşmasını, emisyonunu veya boşaltılmasını önlemek, azaltmak veya kontrol etmek, doğal kaynakları koruyarak verimli kullanmak, uygulanabilir teknolojileri seçerek tesis ve proses tasarımında çevresel etkilerini dikkate almak başta olmak üzere çevreyi olumsuz yönde önemli derecede etkileyecek kirlilikleri önleyebilmek konularını içerir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kalitenin tanımını yapar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Çevre ile kalite yönetimi entegrasyonunu yapar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Atık yönetimi ve kaynak yönetimi tasarlar Çevre yönetim sistemlerini özellikle 14001 i tanır, oluşturur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 ISO 18001 iş sağlığı ve işçi güvenliği standardını tanır çevre yönetim sistemi ile paralel noktalarını ortaya koyar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Farklı endüstrilerde entegrasyon örneklerini inceler. Alıştırma ve Uygulama, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kalite tanımı ve endüstriyel uygulamaları
2 Çevre Mühendisliği ve kalite entegrasyonu
3 Türk çevre mevzuatı ve yönetim sistemleriyle bağlantısı
4 ISO 9001 Kalite yönetim sistem standardı açıklanması
5 Çevre yönetim sistemi ISO -14001 in açıklanması
6 Atık ve kaynak yönetimi
7 OHSAS 18001-İş sağlığı ve güvenliği standardının açıklanması
8 Risk değerlendirilmesi
9 Yönetim sistemlerinin ortak süreçleri ve açıklanması
10 Entegrasyonun yararları
11 Otomotiv sektöründe entegrasyon örneği
12 Gıda endüstrisinde entegrasyon örneği
13 Tıbbi ve tehlikeli atıklarda uygulama örneği
14 Enerji sektöründe uygulama örneği
Resources
Course Notes 1- TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitim Kitabı
Course Resources 2- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitim Kitabı

3- ISO 18001 İş sağlığı ve Güvenliği (OHSAS) Temel Eğitim Kitabı

4- Türk Standartları Enstitüsüne ait çeşitli dokümanlar

5- Türk Çevre Mevzuatı

6- Endüstriyel uygulama notları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 30
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Performans Görevi (Seminer) 1 30 30
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6