Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çevre Mühendisliğinde Bilişim Teknolojileri CEM 536 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MERAL YURTSEVER
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Çevre mühendisliğinde kullanılan bilişim teknolojilerini ve çeşitli uygulamalarını anlatmaktır.
Course Content Bu kurs Bilişim, Bilişim teknolojileri, Çevre mühendisliğinde bilişim teknolojileri uygulamalarının örnekleri, Çevresel veri yönetimi, Modelleme programları, yazılımlar, algoritmalar, Su-atıksu, katı atık, hava, gürültü kirliliği ve kontrolu çalışmalarında bilişim teknolojileri, Çevre Mühendisliğinde Bilişim Teknolojileri uygulamaları örnekleri, su kalite modelleme yazılımları, Ulusal ve uluslararası çevre veri tabanı sistemi uygulamaları, diğer endüstriyel çevre bilişim teknoloji uygulamaları gibi konuları içerir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilişim ve bilişim teknolojileri tanımını yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Çevre mühendisliğinde bilişim teknolojileri uygulamalarının örneklerini bilir Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
3 Çevresel veri yönetimini öğrenir Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Su-atıksu, katı atık, hava, gürültü kirliliği ve kontrolu çalışmalarında kullanılan bilişim teknolojilerini tanır Anlatım, Gösteri, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Portfolyo,
5 Ulusal ve uluslararası çevre veri tabanı sistemi uygulamaları araştırmaları yapar Anlatım, Gösteri, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Portfolyo,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilişim ve bilişim teknolojilerine giriş
2 Çevre Mühendisliği ve bilişim teknolojileri
3 Çevresel veri yönetimi, Çevresel veri toplama ve depolama, karar verme mekanizmaları
4 Su-atıksu kirliliği ve kontrolu çalışmalarında bilişim teknolojileri
5 Atıksu kirliliği ve kontrolu çalışmalarında bilişim teknolojileri, Arıtma tesisi, biyolojik ve mikrobiyolojik tür teşhislerine örnekler
6 Ara sınav
7 Katı atık, hava, gürültü kirliliği ve kontrolu çalışmalarında bilişim teknolojileri
8 Uzaktan algılama, Havza, şehir planlama, peyzaj çalışmaları ve Çevre etki değerlendirmesi (ÇED) ve modelleme örnekleri
9 Su-Atıksu Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Tasarımı, Su Kalitesi Modelleme Yazılımları
10 Su Kalitesi Modelleme Yazılımları, paket programlar
11 Ulusal çevre veri tabanı sistemi uygulamaları
12 Uluslararası çevre veri tabanı sistemi uygulamaları
13 Diğer endüstriyel çevre bilişim teknolojileri uygulamaları
14 Çevre bilişim uygulamalarının sağladığı faydalar ve ekonomik değerlendirme
Resources
Course Notes 1. Environmental Soil-Landscape Modeling: Geographic Information Technologies and Pedometrics, ISBN-13: 978-0824723897. Taylor and Francis group, Sabine Grunwald, 2005. <br><br>2. Fundamentals of Information Technology, Deepak Bharihoke, Excel publiser, ISBN: 8174464816, 2006.<br><br>3. US Environmental Protection Agency, Çevre araştırma laboratuarları yayınları, DSİ verileri.<br><br>4. Su kalitesi ve havza modellemede kullanılan (QUAL2E, QUAL2K, WASP vb. gibi) programlar ve yazılımlar.
Course Resources 1. Saito, L. 1999. Interdisciplinary Modeling at Shasta Lake, Doktora Tezi, Colarado Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü.

2. Ulusal ve Uluslar arası dergilerde yer alan çeşitli makaleler.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 35
1. Performans Görevi (Seminer) 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 65
1. Final 35
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6