Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hava Kirliliği ve Modellenmesi CEM 522 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YASEMİN DAMAR ARİFOĞLU
Course Lecturers Doç.Dr. HÜLYA KARABAŞ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Hava kirleticilerin taşınımı, yayılımı ve çökelmesinin modellenmesi.
Course Content Matematiksel yöntemler ile hava kirleticilerin taşınımı, yayılımı ve çökelmesinin modellenmesini içerir.
-Diferansiyel denklemler ve çözüm yöntemleri -Hava kirliliği ve kirleticiler -Kirleticilerin taşınımı, yayılımı, ve çökmesi Modelleme yöntemleri (Box, Gaussian, Eulerian ve Lagrangian Modelleme) Modelleme uygulamaları Model kalibrasyonu
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Lisansüstü çevre bilimleri ve mühendisliği bilgilerini kazandırmak Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
2 Diferansiyel denklemlerin sayısal yöntemlerle çözme becerisi kazandırmak Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
3 Hava kirliliği modelleme yöntemlerinde temel kavramlarını tanıtmak (advection, dispersion, deposition) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
4 Hava kirliliği modelleme yöntemlerini tanımlamak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
5 Modellemede belirsizlikleri tanımlamak Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
6 Modelleri kalibre etme yöntemlerini öğretmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Diferansiyel denklemler ve çözüm yöntemleri
3 Hava kirliliği ve kirleticiler
4 Birincil hava kirleticilerin taşınımı, yayılımı ve çökelmesi
5 İkincil hava kirleticiler
6 Modelleme yöntemleri (Box, Gaussian, Eulerian, Lagrangian)
7 Box modeling
8 Gaussian Modeling, noktasal kaynaklar
9 Gaussian Modeling, çizgisel kaynaklar
10 Eulerian and Lagrangian modeller
11 Modelleme uygulamaları
12 Modelleme uygulamaları
13 Modelleme uygulamaları
14 Model kalibrasyonu
Resources
Course Notes Pasquill, F, 1974: Atmospheric Diffusion, 2nd Edition, Halstead Press, New York, 429 pp.
Course Resources Seinfeld, J.H., 1986: Atmospheric Chemistry and Physics of Air Pollution. Wiley-Interscience, New York, 738 pp.
Milton R. Beychok: Fundamentals of Stack Gas Dispersion, 4th Edition, 2005.
Zannetti, P. (1990): Air Pollution, Theories Computational Methods and Available Software
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 20
1. Ödev 20
2. Ödev 20
3. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 1 20 20
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 25 25
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6