Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uzaktan Algilama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri CEM 519 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MAHNAZ GÜMRÜKÇÜOĞLU YİĞİT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Çevre sorunları için tespit ve çözüm araçları durumuna gelmiş olan uydu görüntüleri ve coğrafi bilgi sistemlerinin yapısının öğrenilmesi, uygulama alanlarının kavranması, günümüz bilimsel ve pratik çalışmalarında kullanımının kavranması, çözüm için uygulamalı projeler üretilmesi.

Course Content

Genel Kavramlar. Uydular, algılama sistemleri ve uydu görüntüleri. Çevre problemlerinde uzaktan algılamanın yeri. Coğrafi bilgi sistemleri (CBS), tanımı,kullanımı ve uygulama alanları. CBS yazılımları ve modelleme, Çevre problemlerinde CBS kullanımı. Türkiye ve Dünyadaki uygulamalar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Uydu görüntüleri ile ilgili bilgileri kavrar ve bunları çevre Mühendisliği alanında uygulama becerisi kazanır, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) konusunda temel bilgileri kazanır, Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 CBS yazılımlarının kullanılması konusunda temel bilgi ve becerileri kazanır, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sözlü Sınav, Ödev,
4 Coğrafi bilgi sistemleri kullanarak çevre ile ilgili problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş, tanımlar
2 Uydular ve algılama sistemleri, Algılama ve yorumlama teknikleri
3 Çevre sorunları ve uzaktan algılama
4 Bilgi Sistemleri
5 Coğrafi bilgi sistemleri Genel kavramlar
6 Uygulama alanları
7 CBS yazılımları
8 Veri tabanı ve veri tabanı işletim sistemleri
9 Çevre bilgi sistemleri
10 CBS ve Modelleme
11 Sorgulama ve analiz
12 Uygulama
13 Öğrenci proje sunumları
14 Öğrenci proje sunumları
Resources
Course Notes
Course Resources

A.Sesören, Uzaktan Algılamada Temel Kavramlar, Kasım 1998, İstanbul.
T. Yomralıoğlu, Coğrafi Bilgi Sistemleri, 2000, İstanbul.
K.C.Clarke, Getting Started with Geographic Information Systems, Printice Hall Series, 2001.
G. Foody, P.Curran, Environmental Remote Sensing from Regional to Global Scales, Wiley Publis, A.B.D., 1994 V.Tecim, "Coğrafi Bilgi Sistemleri", Dokuz Eylül Üniversitesi yayınları, 2008.
Çeşitli uydu görüntüleri ve CBS yazılımları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Performans Görevi (Seminer) 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ödev 1 25 25
Performans Görevi (Seminer) 1 30 30
Final 1 20 20
Total Workload 155
Total Workload / 25 (Hours) 6.2
dersAKTSKredisi 6