Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Armoni Iv TBB 314 6 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Arş.Gör. HACI BEKİR KURŞUNET
Course Lecturers Arş.Gör. HACI BEKİR KURŞUNET,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Armonide, Modülasyon ve Alterasyon konularının pekişitirilmesi

Course Content

Uzak tonlara modülasyon, akorların altere edilmesi, Yedili akorlar, 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 armonide alterasyonu kavrama Anlatım, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
2 7'liakorlarla yapılan modülasyonları uygulama Anlatım, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
3 dominant zincirini kavrama veuygulama Anlatım, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
4 uzak tonlara yapılan modülasyonları uygulama Anlatım, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 1. dönem konularının tekrarı ve akorlarda alterasyon
2 Çift dominant 7'li akoru ve V. derece akoruyla bağlantı prensipleri
3 Yönelmeler
4 Yönelmeler konusunun devamı ve piyanoda uygulama çalışmaları
5 Akraba (yakın) tonlara modülasyon
6 Modülasyon konusunun devamı ve piyanoda uygulama çalışmaları
7 Yedili akorlar ile ilgili piyanoda uygulama çalışmaları
8 Vize haftası
9 Akorlarda yabancı sesler (hazırlanmış ve hazırlanmamış geciktirmeler)
10 Altere edilmiş dominant akorları
11 Altere edilmiş dominant akorları devamı ve piyanoda uygulama çalışmaları
12 Altere edilmiş subdominant akorları ve Napoliten 6'lısı
13 Altere edilmiş subdominant akorları ve Napoliten 6'lısı devamı ve piyanoda uygulama çalışmaları
14 Genel dönem tekrarı ve piyanoda uygulama çalışmaları
Resources
Course Notes
Course Resources

Zarife BAKİHANOVA Armoni,

TCHAİKOVSKY, Armoni,

Nurhan CANGAL, Armoni,

Aynur ELHANKIZI, Armoni, Klasik Batı Sistemine Rus Ekolü Yaklaşımları,

Robert GAULDİN, Harmonic Practise in Tonal Music.

Week Documents Description size
7 ARMONİ 4 UZAKTAN EĞİTİM DERSİ 7. HAFTA AKORA YABANCI SESLER VE İŞLEYİCİ SESLER 0 MB
8 ARMONİ IV 8. HAFTA DERSİ Gençler dersle ilgili dökümanları linke tıklayarak indirebilirsiniz.İyi çalışmalar. 0 MB
9 ARMONİ IV 9. HAFTA DERSİ Gençler dersle ilgili dökümanları linke tıklayarak indirebilirsiniz.İyi çalışmalar. 0 MB
0 ARMONİ 4 10. HAFTA DERSİ Gençler dersle ilgili dökümanları linke tıklayarak indirebilirsiniz.İyi çalışmalar. 0 MB
11 ARMONİ 4 11. HAFTA MODÜLASYON KONUSU 0 MB
11 11. HAFTA DERSİ MODÜLASYON KONUSU 0 MB
12 12. hafta dersi Elipsis konusu 0 MB
0 ARMONİ 4 FİNAL ÖDEVİ ARKADAŞLAR FİNAL SINAVI İÇİN SORUMLU OLDUĞUNUZ ÖDEV SİSTEME YÜKLENMİŞTİR. ÖDEVİ YAPARAK BELİRTİLEN GÜN VE SAAT ARALIĞINDA ÖDEV YÜKLEMENİZİ YAPINIZ. BU SAAT VE TARİH ARALIĞI DIŞINDA ÖDEV KABUL EDİLMEYECEKTİR. KOLAYLIKLAR DİLİYORUM. 0 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. X
2 Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. X
3 Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. X
4 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
5 Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. X
6 Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. X
7 Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir X
8 Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir. X
9 Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). X
10 Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir. X
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
12 Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
13 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
14 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 100
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 32 64
Performans Görevi (Uygulama) 1 24 24
Final 1 4 4
Total Workload 144
Total Workload / 25 (Hours) 5.76
dersAKTSKredisi 6