Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Repertuvar (Tsm) Iii TBB 440 8 2 + 2 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Arş.Gör. ÖZGE ZEYBEK
Course Lecturers Arş.Gör. ÖZGE ZEYBEK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Teori ve solfej derslerinde öğrenilen makam ve usullerin paralelinde mevcut repertuardaki eserlerin Türk Makam Müziği üslubuna uygun olarak seslendirilmesi ile öğrenciye bu alanda repertuar kazandırmak.

Course Content

Şed makamlarda ve küçük usüllerde eserlerin icrası.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Toplu ve solo icra becerilerini geliştirir. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sözlü Sınav, Performans Görevi,
2 Teoride olan bilgilerini uygulama(icra) yolu pekiştirir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Performans Görevi,
3 Nüans ve süsleme elemanları gibi unsurları gerektiğinde kullanmayı öğrenir. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Ödev, Performans Görevi,
4 Türk Makam Müziği bestecileri ve icracıları hakkında fikir sahibi olur. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Acem Aşiran makamında yürük semai usülünde eser (Aleko Bacenos)
2 Acem Aşiran makamında sofyan usülünde eser (Sadettin Kaynak)
3 Acem Aşiran makamında ağır düyek usülünde eser.(Faize Ergin)
4 Mahur makamında aksak usülünde eser (Dede Efendi)
5 Mahur makamında aksak usülünde eser (Neveser Kökdeş)
6 Nihavend makamında semai usülünde eser (Civan Ağa)
7 Nihavend makamında sofyan usülünde eser (Şekip Memduh Bey)
8 Ara sınav
9 Sultan-ı yegah makamında yürük semai usulünde eser (Bimen Şen)
10 Sultan-ı yegah makamında düyek usulünde eser (Cevdet Çağla)
11 Kürdilihicazkar makamında aksak usulünde eser (Lavtacı Hristo)
12 Kürdilihicazkar makamında müsemmen usulünde eser (Hacı Arif Bey)
13 Kürdilihicazkar makamında nim sofyan usulünde eser (Selahattin İçli)
14 Genel Tekrar
Resources
Course Notes
Course Resources

TRT TSM Nota Arşivi,Bakırköy Musiki Vakfı Yayınları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. X
2 Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. X
3 Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. X
4 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
5 Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. X
6 Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. X
7 Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir X
8 Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir. X
9 Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). X
10 Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir. X
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
12 Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 1 1 1
Performans Görevi (Uygulama) 2 1 2
Final 1 1 1
Total Workload 117
Total Workload / 25 (Hours) 4.68
dersAKTSKredisi 5