Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Dini Müzik TBB 442 8 2 + 2 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. CEMAL KARABAŞOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants

Doç.Dr.Ferdi KOÇ

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Türk Din Musikisinin tarihi gelişimi ve formları hakkında bilgi kazanmak

Course Content

Türk Din Musikisi’nin Tarihi Gelişimi, Formları, Formlara Ait Örnekler

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Müzik, müziğin temel kavramlarını,amacını ve çeşitlerini tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Türk Din Musikisinin tarihi ve kültürel gelişimini özetler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Türk Din Müziğinin Türk İslam sanatları arasındaki yerini tasvir eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 Türk Din Musikisi’ndeki makam ve usul yapılarını anlatır Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Ses kullanımıyla ilgili teknik bilgi ve duyuları geliştirir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Türk Din Musikisi formlarına ait örnek eserleri listeler Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türk Dini Müziği, Tanımı ve Muhtevası
2 Türk İslam Dünyasında Dini Müziğin Yeri
3 Türk Dini Müziği Kültürü ve Formları
4 Türk Dini Müziğinde icra hususiyetleri
5 Türk Dini Müziğinde Kullanılan Basit Makamlar
6 Türk Dini Müziğinde Şed Makamların Kullanılışı
7 Türk Din Müziğinde Makam-Form İlişkisi
8 Türk Din Müziğinde Kullanılan Usuller ve Mertebeleri
9 Basit ve Mürekkep (Bileşik) Usul Bilgileri
10 Dini Müzikte Ses Kullanımı ile İlgili Teknik Bilgiler
11 Makamların Dini Müzik Formlarına Uygulanışı
12 Ezan, Salâ, Kıraat, Cumhur Müezzinliği,Kaside Formlarında Uygulama
13 Naat, İlahi, Tevşih, Mevlid formlarında uygulama
14 Mevlevi Ayini Formunda uygulama
Resources
Course Notes <p> [1] Komisyon (2017), T&uuml;rk Din Musikisi El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara.</p>
Course Resources

[2] Tura, Yalçın (1988), Türk Musikisinin Meseleleri, Pan Yayınları, İstanbul.
[3] Sürelsan, İsmail Baha (1972), Dini Türk Musikisine Giriş, Ankara : TRT Merkez Müzik Dairesi.
[4] Diyanet İslam Ansiklopedisi

[5]Özkan,İsmail Hakkı(1994),Türk Musikisi Nazariyatı ve Usulleri, Ötüken, İstanbul.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. X
2 Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. X
3 Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. X
4 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
5 Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. X
6 Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. X
7 Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir X
8 Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir. X
9 Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). X
10 Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir. X
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
12 Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
13 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 45
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Sözlü Sınav 25
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Kısa Sınav 2 8 16
Sözlü Sınav 1 8 8
Final 1 16 16
Ara Sınav 1 4 4
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 5