Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Repertuvar (Thm) II TBB 427 7 2 + 2 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. KAZIM GÜRKAN
Course Lecturers Öğr.Gör. KAZIM GÜRKAN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Türk Halk Müziğinde bulunan yöresel özellikli türküleri icra edebilme.

Course Content

Türk halk müziğinde müzikal anlamda fark yaratmış olan yörelerin (bölge, şehir veya ilçe) karakteristik müzikal özelliklerini ön plana çıkararak, analiz ve icra edebilmek.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk Halk Müziği’nde yörelerin karakteristik özelliklerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Türk Halk Müziği’nde yöresel uslûp ve tavır özelliklerini tanır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Yöresel özellik gösteren türkülerin, seyir, makam, usûl ve konu bakımından analizini yapabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Kaynak kişilerin müzikal yönleri hakkında bilgi sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Afyon,Denizli,Bayburt,İzmir,Kütahya,Ankara,Trabzon,Sivas/Şarkışla,Erzincan,Kırşehir,Artvin,Burdur yörelerinin örnek türkülerinin icra eder Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Yörelerine göre türküleri ayırt eder Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Afyon yöresi uslûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
2 Denizli yöresi uslûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
3 Bayburt yöresi uslûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
4 İzmir yöresi uslûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
5 Kütahya yöresi uslûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
6 Ankara yöresi uslûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
7 Trabzon yöresi uslûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
8 Ara sınav TRT THM Arşivi
9 Sivas/ Şarkışla yöresi slûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
10 Erzincan yöresi uslûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
11 Kırşehir yöresi uslûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
12 Artvin yöresi uslûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
13 Burdur (Teke yöresi) uslûp,tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
14 Öğrenilen yörelerin tekrarı TRT THM Arşivi
Resources
Course Notes <p> TRT THM Arşivi</p>
Course Resources

Kazım Gürkan ders notları, THM Notaları,

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. X
2 Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. X
3 Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. X
4 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
5 Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. X
6 Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. X
7 Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir X
8 Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir. X
9 Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). X
10 Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir. X
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
12 Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
13 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 1 4 4
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 4 4
Performans Görevi (Uygulama) 2 10 20
Final 1 12 12
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5