Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Piyano Iv TBB 208 4 2 + 2 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ÖNDER SAYGIN ÇETİNER
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ÖNDER SAYGIN ÇETİNER,
Course Assistants

-

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Bu derste; bireylere, Piyano III dersinin devamı niteliğinde, piyano bilgi ve becerileri kazandırılması amaçlanmaktadır.

Bir araç/enstrüman olarak piyano, piyano eğitimi ve piyano çalma faaliyeti, öncelikle müzik ve müzik eğitimi alanlarında en önemli birer noktada, mühim fonksiyonlarla bulunagelmiştir. Diğer yandan, piyano eğitiminin ve piyano çalma faaliyetinin, bir alan veya coğrafya gözetilmeden de bireylerin gelişimleri üzerinde önemli pozitif işlevlerinin olduğu belirtilmektedir. Böylece, yardımcı çalgı mahiyetinde de değerlendirilebilecek piyano eğitimi noktasında programlarda yer alan bu Piyano IV dersinin, ilgili ek konular ve disiplinler arası yaklaşımlarla zenginleştirilen işlenişi ile de, temelde hedeflenen psikomotor, duyuşsal ve bilişsel bilgi ve becerilerin bireyler üzerinde daha geniş perspektiflerde işlevlere sahip olması beklenmektedir.

Course Content

Dört dönemlik piyano dersinin sonuncusu olan bu ders ile, önceki dönemlerdeki piyano derslerinin aynı işleniş yaklaşımları ve tüm konuları da dahil olmak üzere (bkz. diğer "Ders İçeriği" bölümleri) ” şeklinde madde sayısı azaltarak ve özellikle belirtilecek olursa, düzeye uygun niteliklerde;

1 - İstiklal Marşı için düzeye uygun eşlikler, piyano, piyano eğitim ve klasik müzik literatürlerinden seçilmiş ve/veya öğretim elemanınca yazılmış/düzenlenmiş müzikler/etütler,

2 - Gam, kadans ve modülasyonlar ve ajilite çalışmaları,

3 - Daha geniş ses aralıkları ve oktavlarda klavye hâkimiyetini, deşifre ve ezber becerisini pekiştirme ve ilerletme,

4 - Düzeye uygun eşlik tasarlama/düzenleme ve nota yazımı,

5 - Bir enstrüman ile duo veya dört el piyano çalışmalarının devamı,

6 - Pedaller konusunun devamı,

- (EK) - Genel düzey: En çok 4. Basamak (Basamaklandırma için bkz. Pamir, L., "Çağdaş Piyano Eğitimi" veya Wolters, K., "Handbuch der Klavier Literatur").

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Teknik becerilerini pekiştirir, (yer yer kılavuzlanarak) ilerletir ve duruma uydurur (bkz. "Ders İçeriği" tüm maddeler). Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Benzetim, Bireysel Çalışma, Performans Görevi,
2 Yeni bilgiler kaydeder ve konulara ilişkin çözümlemeler yapar (bkz. "Ders İçeriği"; tüm maddeler). Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Benzetim, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Ödev, Performans Görevi,
3 Dört el piyano veya duo için İstiklal Marşı performansı gerçekleştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Ödev, Performans Görevi,
4 Basit okul şarkıları üzerinde düzeye uygun eşlik tasarlar, notaya alır ve performansını gerçekleştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Benzetim, Bireysel Çalışma, Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Önceki kazanımların gözden geçirilmesi ve yeni çalışmalara ilişkin girişlerin yapılması ilgili teorik ve pratik konu, etüt, müzikler
2 Portato çalışmaları ve 2'şer donanımlı tonlarda gam ve kadans çalışmaları. ilgili teorik ve pratik konu, etüt, müzikler
3 Çalışmaların devamı ilgili teorik ve pratik konu, etüt, müzikler
4 Çalışmaların devamı ilgili teorik ve pratik konu, etüt, müzikler
5 Çalışmaların devamı, genel tekrar ve performans görevi hazırlığı ilgili teorik ve pratik konu, etüt, müzikler
6 Çalışmaların devamı, performans görevi ilgili teorik ve pratik konu, etüt, müzikler
7 Performans görevi değerlendirmesi, çalışmaların devamı, ara sınava hazırlık ilgili teorik ve pratik konu, etüt, müzikler
8 Ara Sınav ilgili teorik ve pratik konu, etüt, müzikler
9 Çalışmaların devamı, düzeye uygun eşlik tasarlama/düzenleme ve nota yazımı, bir enstrüman ile duo veya dört el piyano çalışmaları ilgili teorik ve pratik konu, etüt, müzikler
10 Çalışmaların devamı ilgili teorik ve pratik konu, etüt, müzikler
11 Çalışmaların devamı ilgili teorik ve pratik konu, etüt, müzikler
12 Genel tekrar ve performans görevi hazırlığı ilgili teorik ve pratik konu, etüt, müzikler
13 Final sınavına hazırlık eleştirel iletişimli performans görevi ve ödev teslimi ilgili teorik ve pratik konu, etüt, müzikler
14 Genel değerlendirme ilgili teorik ve pratik konu, etüt, müzikler
Resources
Course Notes <p> Dersin koordinat&ouml;r&uuml;nce hazırlanmış ders notları, notalar ve diğer ilgili &ccedil;oklu&nbsp;ortam materyalleri</p>
Course Resources

Piyano, piyano eğitim ve klasik müzik literatürlerinden seçilmiş ve dersin koordinatörünce yazılmış/düzenlenmiş müzikler/etütler

Week Documents Description size
0 Duyuru ve Ön Bilgiler Bu dokümanda piyano derslerimize ilişkin bu dönemde nasıl çalışacağımız bilgilerine yer verilmiştir. 0 MB
0 UZEG-P Klavye Görseli Yapımı İlgili video ve fotoğraflar ile yapımı ve ayrıntılar 0 MB
0 UZEG-P Klavye Görseli Yapımı İlgili video ve fotoğraflar ile yapımı ve ayrıntılar 0 MB
0 UZEG-P_GENEL BİLGİLENDİRME 1.23 MB
0 UZEG-P_GENEL BİLGİLENDİRME 1.23 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. X
2 Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. X
3 Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. X
4 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
5 Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. X
6 Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. X
7 Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir X
8 Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir. X
9 Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). X
10 Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir. X
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
13 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 1 3 3
Performans Görevi (Uygulama) 2 3 6
Final 1 3 3
Total Workload 111
Total Workload / 25 (Hours) 4.44
dersAKTSKredisi 4