Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ritim Uygulama I TBB 107 1 2 + 2 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. CEMAL KARABAŞOĞLU
Course Lecturers Doç.Dr. CEMAL KARABAŞOĞLU,
Course Assistants

Doç.Dr.Ferdi KOÇ

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Türk Musikisinde kullanılan usûller ve uygulamaları hakkında bilgi kazanmak

Course Content

Türk Musikisinde Kullanılan Usûller ve Uygulamaları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ritmin temel kavramlarını yapılandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Türk Müziğinde kullanılan usullerin tarihi gelişimini özetler. Anlatım, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Basit ve Bileşik ritim kalıplarını birleştirir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
4 Ritim kalıpları ve güfteler arasındaki uyumu analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Türk Musikisinde kullanılan ritim kalıplarına dair teknik bilgi ve duyularını geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Türk Musikisi formlarını ritim kalıplarıyla birlikte uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türk Musikisinde Usûl, Ölçü, Mertebe, Darb Kavramları ve Usûllerin Yazımı
2 Usûllerin Yazımı ve Türk Musikisinde Kullanılan Usûller
3 Türk Musikisinde kullanılan ritim çalgıları
4 Metronom ve çalgı uygulamaları
5 Metronom ile Nim Sofyan basit usul uygulamaları
6 Nim Sofyan basit usulünün eser üzerinde uygulanması
7 Metronom ile Semai basit usul uygulamaları
8 Semai basit usulünün eser üzerinde uygulanması
9 Metronom ile Sofyan bileşik usul uygulamaları
10 Sofyan bileşik usulünün eser üzerinde uygulanması
11 Metronom ile Türk Aksağı bileşik usul uygulamaları
12 Türk Aksağı bileşik usulünün eser üzerinde uygulanması
13 Metronom ile Yürük Semai bileşik usul uygulamaları
14 Yürük Semai bileşik usulünün eser üzerinde uygulanması
Resources
Course Notes <p> [1] &Ouml;zkan,İsmail Hakkı (1994), T&uuml;rk Musikisi Nazariyatı ve Usulleri, &Ouml;t&uuml;ken, İstanbul.</p>
Course Resources

[2] Tura, Yalçın (1988), Türk Musikisinin Meseleleri, Pan Yayınları, İstanbul.
[3] Sürelsan, İsmail Baha (1972), Dini Türk Musikisine Giriş, TRT Merkez Müzik Dairesi, Ankara.
[4] Yılmaz, Zeki (2001), Türk Mûsıkîsi Dersleri, Çağlar Yayınları, İstanbul.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. X
2 Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. X
3 Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. X
4 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
5 Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. X
6 Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. X
7 Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir X
8 Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir. X
9 Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). X
10 Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir. X
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
12 Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
13 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Sözlü Sınav 20
2. Sözlü Sınav 20
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Ara Sınav 1 8 8
Sözlü Sınav 2 8 16
Performans Görevi (Uygulama) 1 2 2
Final 1 8 8
Total Workload 98
Total Workload / 25 (Hours) 3.92
dersAKTSKredisi 4