Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Müziği Nazariyati ve Solfeji (Tsm) Iii TBB 205 3 4 + 2 5 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. HAMDİ İTİL
Course Lecturers Öğr.Gör. HAMDİ İTİL,
Course Assistants

Arş. Gör. Özge Zeybek

Course Category
Course Objective

Türk Müziği Makam Bilgisinde Şed (Aktarılmış) makamların öğrenilmesi.

Course Content

Şed (aktarılmış) makamlar ve 10 zamanlı usuller

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Şed (aktarma, transpoze) kavramları üzerine bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
2 Türk Müziğinde Şed (aktarma) makamların sınıflandırılması bilgilerini kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
3 Çargah Makamı ve Şedlerini öğrenir, uygulamalar yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
4 Acemaşiran ve Mahur Makamlarında etütleri sesli solfej yapabilir, etüt düzenleyebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
5 Acemaşiran ve Mahur Makamlarında örnek eserleri analiz yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
6 Buselik Makamı ve şedlerini kavrar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
7 Nihavend, Sultaniyegah, Ruhnüvaz Makamlarında bilgiler kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Şed (Aktarma- Transpoze) Üzerine Kavramsal İnceleme Türk Müziği Nazariyatı Ve Solfej I (Ders Kitabı) Hatice Selen TEKİN Türk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri İsmail Hakkı ÖZKAN
2 Şed (aktarım) makamların sınıflandırılması. Türk Müziği Nazariyatı Ve Solfej I (Ders Kitabı) Hatice Selen TEKİN Türk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri İsmail Hakkı ÖZKAN
3 Çargah Makamı ve şedlerinin incelenmesi 9 zamanlıya kadar olan usullerin tekrarı Türk Müziği Nazariyatı Ve Solfej I (Ders Kitabı) Hatice Selen TEKİN Türk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri İsmail Hakkı ÖZKAN
4 Acemaşiran Makamı ve 9 zamanlı usuller Türk Müziği Nazariyatı Ve Solfej I (Ders Kitabı) Hatice Selen TEKİN Türk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri İsmail Hakkı ÖZKAN
5 Acemaşiran Makamında örnek eserler ve etüt düzenleme Türk Müziği Nazariyatı Ve Solfej I (Ders Kitabı) Hatice Selen TEKİN Türk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri İsmail Hakkı ÖZKAN
6 Mahur Makamı ve 10 zamanlı usuller Türk Müziği Nazariyatı Ve Solfej I (Ders Kitabı) Hatice Selen TEKİN Türk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri İsmail Hakkı ÖZKAN
7 Mahur Makamında Örnek Eserler solfej uygulamaları / Aksak semai usulü Türk Müziği Nazariyatı Ve Solfej I (Ders Kitabı) Hatice Selen TEKİN Türk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri İsmail Hakkı ÖZKAN
8 Buselik Makamının Şedleri / usullerde genel tekrar Türk Müziği Nazariyatı Ve Solfej I (Ders Kitabı) Hatice Selen TEKİN Türk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri İsmail Hakkı ÖZKAN
9 Nihavend Makamı ve 10 zamanlı usuller Türk Müziği Nazariyatı Ve Solfej I (Ders Kitabı) Hatice Selen TEKİN Türk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri İsmail Hakkı ÖZKAN
10 Sultaniyegah makamı / 10 zamanlı lenk fahte usulü Türk Müziği Nazariyatı Ve Solfej I (Ders Kitabı) Hatice Selen TEKİN Türk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri İsmail Hakkı ÖZKAN
11 Ruhnüvaz Makamının İncelenmesi, Lenk fahte usulünde uygulamalar Türk Müziği Nazariyatı Ve Solfej I (Ders Kitabı) Hatice Selen TEKİN Türk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri İsmail Hakkı ÖZKAN
12 Genel tekrar Türk Müziği Nazariyatı Ve Solfej I (Ders Kitabı) Hatice Selen TEKİN Türk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri İsmail Hakkı ÖZKAN
13 Genel tekrar Türk Müziği Nazariyatı Ve Solfej I (Ders Kitabı) Hatice Selen TEKİN Türk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri İsmail Hakkı ÖZKAN
14 Genel tekrar Türk Müziği Nazariyatı Ve Solfej I (Ders Kitabı) Hatice Selen TEKİN Türk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri İsmail Hakkı ÖZKAN
Resources
Course Notes <p> T&uuml;rk M&uuml;ziği Nazariyatı Ve Solfej I (Ders Kitabı) Hatice Selen TEKİN M&uuml;zik Eğitimi Yayınları 2016</p> <p> T&uuml;rk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri Kitabı İsmail Hakkı &Ouml;ZKAN &Ouml;t&uuml;ken Yayınevi 2006</p>
Course Resources

Türk Müziği Nazariyatı Ve Solfej I (Ders Kitabı) Hatice Selen TEKİN Müzik Eğitimi Yayınları 2016

Türk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri Kitabı İsmail Hakkı ÖZKAN Ötüken Yayınevi 2006

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. X
2 Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. X
3 Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. X
4 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir.
5 Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. X
7 Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir X
8 Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir. X
9 Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1).
10 Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir.
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
13 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Performans Görevi (Uygulama) 10
2. Performans Görevi (Uygulama) 10
3. Performans Görevi (Uygulama) 10
4. Performans Görevi (Uygulama) 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 1 1
Performans Görevi (Uygulama) 1 4 4
Final 1 1 1
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6