Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Müziği Nazariyati ve Solfeji (Tsm) I TBB 105 1 4 + 2 5 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. HAMDİ İTİL
Course Lecturers Öğr.Gör. HAMDİ İTİL,
Course Assistants

Arş. Gör. Özge Zeybek

Course Category
Course Objective

Türk Müziği Makam Bilgisine Yönelik Temel Bilgilerin ve Temel Makamların Kazandırılması.

Course Content

Türk Müziği Makam Bilgisi İçerisinde Basit (Temel- Yalın) Makamlar ve Küçük Usuller.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Temel Müzik Bilgilerini Kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
2 Türk Müziğinde Ses Sistemi ve Nazariyeleri hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
3 Türk Müziği Makam Bilgisi ve Basit (temel) makamlarda bilgiler kazanır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
4 Türk Müziği Ritm (Usul) Bilgisi konusunda bilgi sahibi olur uygulamalar yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
5 Türk Müziğinde Ana Dizi Konusunda Bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
6 Rast , Uşşak, Bayati, Hüseyni ve Hicaz makamlarına dair bilgileri kavrar, bu makamlarda yazılmış etütleri seslendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
7 Rast, Uşşak, Bayati, Hüseyni and Hicaz makamlarında etütleri analiz eder, düzenler. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel Müzik Bilgileri Türk Müziği Nazariyatı Ve Solfej I (Ders Kitabı) Hatice Selen TEKİN Türk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri İsmail Hakkı ÖZKAN
2 Türk Müziğinde Ses Sistemi ve Nazariyeler Türk Müziği Nazariyatı Ve Solfej I (Ders Kitabı) Hatice Selen TEKİN Türk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri İsmail Hakkı ÖZKAN
3 Türk Müziğinde Makam Bilgisi Makam Oluşumu ile ilgili kavramlar Türk Müziği Nazariyatı Ve Solfej I (Ders Kitabı) Hatice Selen TEKİN Türk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri İsmail Hakkı ÖZKAN
4 Türk MüziğindeUsul ( Ritm) Bilgisi ile İlgili Kavramlar Türk Müziği Nazariyatı Ve Solfej I (Ders Kitabı) Hatice Selen TEKİN Türk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri İsmail Hakkı ÖZKAN
5 Ana Makam Bilgisi Rast Makamına Giriş ve Uygulamalar Türk Müziği Nazariyatı Ve Solfej I (Ders Kitabı) Hatice Selen TEKİN Türk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri İsmail Hakkı ÖZKAN
6 Rast Makamı 2 ve 3 zamanlı Usuller Türk Müziği Nazariyatı Ve Solfej I (Ders Kitabı) Hatice Selen TEKİN Türk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri İsmail Hakkı ÖZKAN
7 Uşşak Makamı 4 zamanlı usuller Türk Müziği Nazariyatı Ve Solfej I (Ders Kitabı) Hatice Selen TEKİN Türk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri İsmail Hakkı ÖZKAN
8 Beyati Makamı 5 zamanlı usuller Türk Müziği Nazariyatı Ve Solfej I (Ders Kitabı) Hatice Selen TEKİN Türk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri İsmail Hakkı ÖZKAN
9 Hüseyni Makamı 2, 3,4, 5 zamanlı usullerde uygulamalar Türk Müziği Nazariyatı Ve Solfej I (Ders Kitabı) Hatice Selen TEKİN Türk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri İsmail Hakkı ÖZKAN
10 Hicaz Ailesi Makamları hakkında Bilgi ve Uygulamalar Türk Müziği Nazariyatı Ve Solfej I (Ders Kitabı) Hatice Selen TEKİN Türk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri İsmail Hakkı ÖZKAN
11 Hicaz , Uzzal, Zirgüleli Hicaz Makamlarında Uygulamalar Türk Müziği Nazariyatı Ve Solfej I (Ders Kitabı) Hatice Selen TEKİN Türk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri İsmail Hakkı ÖZKAN
12 Genel Tekrar 6 ve 7 zamanlı usuller Türk Müziği Nazariyatı Ve Solfej I (Ders Kitabı) Hatice Selen TEKİN Türk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri İsmail Hakkı ÖZKAN
13 Genel Tekrar Türk Müziği Nazariyatı Ve Solfej I (Ders Kitabı) Hatice Selen TEKİN Türk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri İsmail Hakkı ÖZKAN
14 Genel Tekrar Türk Müziği Nazariyatı Ve Solfej I (Ders Kitabı) Hatice Selen TEKİN Türk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri İsmail Hakkı ÖZKAN
Resources
Course Notes <p> T&uuml;rk M&uuml;ziği Nazariyatı Ve Solfej I (Ders Kitabı) Hatice Selen TEKİN M&uuml;zik Eğitimi Yayınları 2016</p> <p> T&uuml;rk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri Kitabı İsmail Hakkı &Ouml;ZKAN &Ouml;t&uuml;ken Yayınevi 2006</p>
Course Resources

Türk Müziği Nazariyatı Ve Solfej I (Ders Kitabı) Hatice Selen TEKİN Müzik Eğitimi Yayınları 2016

Türk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri Kitabı İsmail Hakkı ÖZKAN Ötüken Yayınevi 2006

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. X
2 Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. X
3 Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. X
4 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
5 Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. X
6 Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. X
7 Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir X
8 Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir. X
9 Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1).
10 Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir. X
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
13 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Performans Görevi (Uygulama) 10
2. Performans Görevi (Uygulama) 10
3. Performans Görevi (Uygulama) 10
4. Performans Görevi (Uygulama) 10
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 1 1
Performans Görevi (Uygulama) 1 4 4
Final 1 1 1
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6