Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Müziği Nazâriyati ve Solfeji (Tsm) Iv TBB 437 7 2 + 2 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. HAMDİ İTİL
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Özge Zeybek

Course Category
Course Objective

Türk Müziği Şed (Aktarım) Makamlarının Öğretimesi.

Course Content

Türk Müziği Şed (Aktarım) Makamlarının Öğretimesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Makam Sınıflandırmalarını yapar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
2 Şed Makamları Tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Şed, Aktarma, Göçürme, Transposition Kavramlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Türk Müziğinde Makam Sınıflandırmaları Hakkında Bilgi Sahibi Olur. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
5 Aktarma Makamlarda Uygulamalar Yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
6 10 zamanlı usulleri tanır ve uygulamalar yapar Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
7 Türk Müziğinin Ritmik Yapısını (Usûller) Analiz Eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
8 Dersin amacına uygun olarak, öğrenim yöntem ve teknikleriyle temel kavramları verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
9 Alternatif kaynaklar göstererek, konulara geniş bir bakış açısıyla değerlendirilmesini sağlar Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
10 Solfej için; mevcut nota değerleri kullanılarak, değişik usullerde etüt yazar. Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kürdi Makamı dizisinin şedlerinin kavratılması,Kürdilihicazkar Makamına Giriş ERGÖZ, H. S.; Türk Müziği Nazariyatı ve Solfeji Uygulama Kitabı I, Değişim Yayınları, Ekim 2007
2 Uygulama ve 10 zamanlı usullere geçiş, aksak semai usulünde alıştırmalar ERGÖZ, H. S.; Türk Müziği Nazariyatı ve Solfeji Uygulama Kitabı I, Değişim Yayınları, Ekim 2007
3 Ağır Semai usülüne geçiş ve kürdilihicazkar makamı uygulamaları ERGÖZ, H. S.; Türk Müziği Nazariyatı ve Solfeji Uygulama Kitabı I, Değişim Yayınları, Ekim 2007
4 Zirgüleli Hicaz Makamnını şedleri ve Hicazkar Makamı ERGÖZ, H. S.; Türk Müziği Nazariyatı ve Solfeji Uygulama Kitabı I, Değişim Yayınları, Ekim 2007
5 Hicazkar makamında uygulamalar,curcuna usülü ERGÖZ, H. S.; Türk Müziği Nazariyatı ve Solfeji Uygulama Kitabı I, Değişim Yayınları, Ekim 2007
6 Zirgüleli Suzinak makamı ve uygulaması ERGÖZ, H. S.; Türk Müziği Nazariyatı ve Solfeji Uygulama Kitabı I, Değişim Yayınları, Ekim 2007
7 Lenk Fahte usulünde uygulama ÖZKAN, İ.H.; Türk Müziği Nazariyatı ve Usulleri, Kudüm Velveleleri<br>Ötüken Neşriyat, İstanbul 1987
8 Evcara Makamı ve Uygulaması ERGÖZ, H. S.; Türk Müziği Nazariyatı ve Solfeji Uygulama Kitabı I, Değişim Yayınları, Ekim 2007
9 Uygulama ÖZKAN, İ.H.; Türk Müziği Nazariyatı ve Usulleri, Kudüm Velveleleri<br>Ötüken Neşriyat, İstanbul 1987
10 Suzidil Makamı ve Uygulaması ERGÖZ, H. S.; Türk Müziği Nazariyatı ve Solfeji Uygulama Kitabı I, Değişim Yayınları, Ekim 2007
11 Uygulama ÖZKAN, İ.H.; Türk Müziği Nazariyatı ve Usulleri, Kudüm Velveleleri<br>Ötüken Neşriyat, İstanbul 1987
12 Şedaraban makamı ve uygulaması ERGÖZ, H. S.; Türk Müziği Nazariyatı ve Solfeji Uygulama Kitabı I, Değişim Yayınları, Ekim 2007
13 Uygulama ÖZKAN, İ.H.; Türk Müziği Nazariyatı ve Usulleri, Kudüm Velveleleri<br>Ötüken Neşriyat, İstanbul 1987
14 Genel Tekrar ERGÖZ, H. S.; Türk Müziği Nazariyatı ve Solfeji Uygulama Kitabı I, Değişim Yayınları, Ekim 2007
Resources
Course Notes <p> T&uuml;rk M&uuml;ziği Nazariyatı Ve Solfej I (Ders Kitabı) Hatice Selen TEKİN M&uuml;zik Eğitimi Yayınları 2016</p> <p> T&uuml;rk Musıkısi Nazariyatı ve Usulleri Kitabı İsmail Hakkı &Ouml;ZKAN &Ouml;t&uuml;ken Yayınevi 2006</p>
Course Resources

TRT TÜRK MÜZİĞİ NOTA ARŞİVİ VE TÜRK MÜZİĞİ SOLFEJİ ÜZERİNE BASILMIŞ DİĞER KİTAPLAR

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. X
2 Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. X
3 Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. X
4 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
5 Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. X
6 Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. X
7 Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir X
8 Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir. X
9 Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). X
10 Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir. X
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
12 Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
13 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
14
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 10
2. Ödev 10
3. Ödev 10
4. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 1 1
Ödev 1 4 4
Final 1 1 1
Total Workload 134
Total Workload / 25 (Hours) 5.36
dersAKTSKredisi 5