Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Müzik Tarihi TBB 457 7 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. EMEL DEMİRGEN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Dersin amacı: Dünya müzik sanatının geçmişini öğrenme yolunda şuurlu bir merak uyandırmak. Tarih, edebiyat, sosyoloji, felsefe gibi insan bilimleri kapsamındaki diğer alanlardan müzik bakımından yararlanılması konusunda bilinci arttırmak; Bu yolla daha çok bilgi malzemesine ulaşarak sanat olayları ve ürünleri üzerinde düşünme ve bilgi çıkarma imkanlarının fark edilmesini sağlamak.

Course Content

Müziğin doğuşuna ilişkin teoriler ve bu teoriler ışığında müziğin bir fenomen olarak yorumlanması, eski medeniyetlerde ve Türklerde müziği anlayış ve kullanış sahalarının kavranması; Müzik bilimi bakımından Eski Yunan; İslamiyetle Doğu aydınlanmasında Farabi’den Safiyuddin’e müzik teorisi; Horasan´dan Anadolu´ya Türk sufizmi, müzik ve sema,Türk-İslam sanat ve müzik okulu Horasan-Herat ve Meragî; Batı ortaçağında müzik Batı’da çok sesliliğe yöneliş ve ars-nova, Avrupa müziğinde dönemler ve müzik ustaları; XVI. Yüzyıl sonrası Osmanlı müzik okulu ihtişamlı hakanlık müziği(mehter); Osmanlı dönemi müziği ve bestecileri; Mehterin kaldırılması ve Avrupa müziğine yöneliş; Batıda Nasyonalizm ve müzik bakımından dünyanın aldığı yeni şekil; dünyanın belli başlı ulusal müzik okulları; müzik tekniğinde XX. Yüzyıl müziği; Türkiye’de çok sesli müzik ve Türk beşleri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Müziğin bir fenomen olarak insan hayatındaki yeri ve önemi dolayısıyla bin yıllar boyunca dünyanın çeşitli köşelerinde aldığı biçimler, geçirdiği değişme ve gelişmelere ilişkin müzikte Doğu ve Batı modellemelerinin anlaşılmasını sağlar Anlatım, Proje Temelli Öğrenme , Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
2 Bu bağlamda, tarih, edebiyat, felsefe, siyaset gibi alanların müzik tarihinin anlaşılması ve yorumlanması bakımından kazandırdığı perspektifini fark eder Grup Çalışması, Benzetim, Soru-Cevap, Anlatım, Performans Görevi, Ödev, Proje / Tasarım, Sınav ,
3 Dünya müzikleri ve çeşitlilikleri konusunda fikir sahibi olur Proje Temelli Öğrenme , Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
4 Doğu ve Batı modernleşmesi ve etkileşim süreci konusunda kendini geliştirir Grup Çalışması, Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Beyin Fırtınası, Proje Temelli Öğrenme , Performans Görevi, Proje / Tasarım, Ödev, Sınav ,
5 Türkiye ‘de çoksesli müzik ve bu sahada yapılan çalışmalar hakkında fikir sahibi olur Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Gösteri, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
6 Müzik tekniği ve teknolojik kullanımın gerekliliğini anlayabilir ve sentezler Gösterip Yaptırma, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi, Proje / Tasarım, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Müziğin doğuşuna ilişkin teoriler,eski medeniyetlerin ve müzik yaşamları Kurt Sachs – Müzik Tarihi İlhan Mimaroğlu – Müzik Tarihi Evin İlyasoğlu – Zaman İçinde Müzik Cavidan Selanik – Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni
2 Müzik bilimi bakımından Eski Yunan; Teoride Doğu ve Batı modellemesi. Doğu aydınlanması- Batı ortaçağında müzik Kurt Sachs – Müzik Tarihi İlhan Mimaroğlu – Müzik Tarihi Evin İlyasoğlu – Zaman İçinde Müzik Cavidan Selanik – Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni
3 Batı’da çok sesliliğe yöneliş, ars-nova, Rönesans, Barok ve Bach Kurt Sachs – Müzik Tarihi İlhan Mimaroğlu – Müzik Tarihi Evin İlyasoğlu – Zaman İçinde Müzik Cavidan Selanik – Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni
4 Klasik Çağ: Viyana klasikleri, klasiğin yüceltilmesi dönemin müzik ustaları ve Mozart Kurt Sachs – Müzik Tarihi İlhan Mimaroğlu – Müzik Tarihi Evin İlyasoğlu – Zaman İçinde Müzik Cavidan Selanik – Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni
5 19. yüzyılın başlarında Dünya Tarihi, Toplum ve Birey İlişkisi İlişkisi Kurt Sachs – Müzik Tarihi İlhan Mimaroğlu – Müzik Tarihi Evin İlyasoğlu – Zaman İçinde Müzik Cavidan Selanik – Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni
6 Romantizmin Bestecileri, Romantik Piyano, Senfonik Müzik, Lied ve Koral Müzik Kurt Sachs – Müzik Tarihi İlhan Mimaroğlu – Müzik Tarihi Evin İlyasoğlu – Zaman İçinde Müzik Cavidan Selanik – Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni
7 19. yüzyılda Opera, Grand Opera, Opera Comic, İtalya’da Opera Kurt Sachs – Müzik Tarihi İlhan Mimaroğlu – Müzik Tarihi Evin İlyasoğlu – Zaman İçinde Müzik Cavidan Selanik – Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni
8 Romantizm ve 20. Yüzyıl, Post Romantikler, İskandinav Ülkeleri ve İngiltere’de Ulusal Müzik Kurt Sachs – Müzik Tarihi İlhan Mimaroğlu – Müzik Tarihi Evin İlyasoğlu – Zaman İçinde Müzik Cavidan Selanik – Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni
9 20. yüzyıl Modernizmi Egzotizm, İzlenimcilik Kurt Sachs – Müzik Tarihi İlhan Mimaroğlu – Müzik Tarihi Evin İlyasoğlu – Zaman İçinde Müzik Cavidan Selanik – Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni
10 Caz Müziği, Caz ile Klasik Müziğin Evliliği On iki Ses Müziği ve diziler Kurt Sachs – Müzik Tarihi İlhan Mimaroğlu – Müzik Tarihi Evin İlyasoğlu – Zaman İçinde Müzik Cavidan Selanik – Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni
11 Yeni Klasikçilik, Rus Baleleri ve ilkelcilik Kurt Sachs – Müzik Tarihi İlhan Mimaroğlu – Müzik Tarihi Evin İlyasoğlu – Zaman İçinde Müzik Cavidan Selanik – Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni
12 Toplum Politika ve Müzik Kurt Sachs – Müzik Tarihi İlhan Mimaroğlu – Müzik Tarihi Evin İlyasoğlu – Zaman İçinde Müzik Cavidan Selanik – Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni
13 Türkiye’de Batı Müziğinde Türk Etkilleri Kurt Sachs – Müzik Tarihi İlhan Mimaroğlu – Müzik Tarihi Evin İlyasoğlu – Zaman İçinde Müzik Cavidan Selanik – Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni
14 Genel Değerlendirme Kurt Sachs – Müzik Tarihi İlhan Mimaroğlu – Müzik Tarihi Evin İlyasoğlu – Zaman İçinde Müzik Cavidan Selanik – Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni
Resources
Course Notes <p> BAŞER, Fatma Adile, &ldquo;T&uuml;rk Halk ve Klasik M&uuml;zik İlişkilerine Tarihten Bakmak&rdquo;Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, Sayı.2, 2006; &Ouml;ZALP, Nazmi, T&uuml;rk Musıkisi Tarihi C.I, Ankara, 2000.; SAY, Ahmet, M&uuml;zik tarihi, Ankara, 2000</p>
Course Resources

ÖZTUNA, Yılmaz, Türk Musikisi Teknik ve Tarihi, İstanbul 1987; İLYASOĞLU, Evin, Zaman İçinde Müzik, İstanbul, 1994 (10 adet CD ile)

Kurt Sachs – Müzik Tarihi İlhan Mimaroğlu – Müzik Tarihi Evin İlyasoğlu – Zaman İçinde Müzik Cavidan Selanik – Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 10
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 5 5
Total Workload 133
Total Workload / 25 (Hours) 5.32
dersAKTSKredisi 5