Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bitkisel Tasarim PEP 211 3 2 + 1 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. MİNE ÇİLLİ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bitkisel materyalin peyzajda kullanım ilkelerinin öğretilmesidir.
Course Content Peyzajda kullanılan bitkisel materyalin ölçü, biçim, renk, doku özelliklerine göre sınıflandırılması; temel tasarım ilkelerine göre kullanım özelliklerinin anlatılması; kentsel tasarımda görsel ve işlevsel olarak kullanım özelliklerinin tanımlanması; yapısal peyzaj projesi tamamlanmış alan üzerinde bitkisel tasarımın yapılması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bitkisel materyalin kentsel tasarımda yapı ve yapı gruplarıyla, yaya alanlarında, yollarda ve parklarda görsel ve işlevsel kullanım özelliklerini bilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Bitkisel materyalin yatay, düşey, çatı elemanı olarak görsel ve işlevsel kullanım özelliklerini bilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Bitkisel materyalin ölçü, biçim, renk, doku özelliklerine göre kullanım alanlarını bilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Bitkisel materyalin ölçü, biçim, renk, doku özelliklerine göre sınıflandırmasını yapabilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bitkilerin ölçü kavramına göre sınıflandırılması ve tasarımda ölçü özelliğine göre bitkilerin kullanım alanları.
2 Bitkilerin biçim kavramına göre sınıflandırılması ve tasarımda biçim özelliğine göre bitkilerin kullanım alanları.
3 Bitkilerin renk kavramına göre sınıflandırılması ve tasarımda renk özelliğine göre bitkilerin kullanım alanları.
4 Bitkilerin renk kavramına göre sınıflandırılması ve tasarımda doku özelliğine göre bitkilerin kullanım alanları.
5 Tasarımda dizi ve tekrar ilkelerine göre bitkilerin kullanım özellikleri.
6 Tasarımda uyum ve zıtlık ilkelerine göre bitkilerin kullanım özellikleri.
7 Tasarımda egemenlik ve hiyerarşi ilkelerine göre bitkilerin kullanım özellikleri.
8 Tasarımda denge ve birlik ilkelerine göre bitkilerin kullanım özellikleri.
9 Bitkilerin yatay, düşey ve çatı elemanı olarak görsel ve işlevsel kullanım özellikleri.
10 Ara sınav
11 Kentsel tasarımda bitkilerin yapı, yapı grupları ve yapı adaları arasında görsel ve işlevsel kullanım özellikleri.
12 Kentsel tasarımda bitkilerin yaya alanları, meydanlarda görsel ve işlevsel kullanım özellikleri.
13 Kentsel tasarımda bitkilerin yollarda ve parklarda görsel ve işlevsel kullanım özellikleri.
14 Ödev olarak verilen, yapısal peyzaj projesi tamamlanmış alan için hazırlanan bitkisel tasarımın teslim edilmesi ve değerlendirilmesi.
Resources
Course Notes Ders notu ve CD
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 12 12
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 12 12
Final 1 8 8
Total Workload 108
Total Workload / 25 (Hours) 4.32
dersAKTSKredisi 4