Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Su Bahçeleri PEP 122 2 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. MİNE ÇİLLİ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Hızlı kentleşmenin kötü etkilerini azaltmak ve doğayı temsil eden mekân planlamalarını öğretmek. Doğayı en iyi temsil eden bir eleman olan suyun bir mekânda kullanımını öğretmek
Course Content Kentsel ve yeşil alanlarda su yapıları düzenleme ilkeleri ; bitki ve süs havuzları , suni göller , dereler ve su düşüşleri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Süs havuzları, suni göl, dere ve şelale yapım tekniklerini bilir Anlatım, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Kentsel ve yeşil alanlarda su yapıları düzenleme ilkelerini bilir Anlatım, Gösterip Yaptırma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Peyzaj mimarlığında su
2 Kentsel yeşil alanlarda su yapıları ; Durgun sular ? Hareketli sular
3 Su yapılarında düzenleme ilkeleri ; Yapısal düzenleme ilkeleri
4 Su yapılarında düzenleme ilkeleri ;Yapım teknikleri :Bitki havuzlarının yapımı
5 Yapım teknikleri: Bitki havuzlarının yapımı
6 Yapım teknikleri: Minyatür su bahçelerinin yapımı
7 Yapım teknikleri: Süs havuzlarının yapımı
8 Yapım teknikleri: Suni göllerin yapımı
9 Yapım teknikleri: Su düşüşlerinin ve derelerin yapımı
10 ARA SINAV
11 Yapım teknikleri: Diğer donanımlar
12 Bitkisel düzenleme ilkeleri: Bitki seçimi
13 Bitkisel düzenleme ilkeleri:Su bitkileri
14 Su yapılarında bitkisel bakım ve su bitkileri zararlıları
Resources
Course Notes ders notu
Course Resources [1] Koç,N.1991 Nemli ve sulak ortamlarda peyzaj planlama A.Ü.Z.F.
[2] Pamay.B.1979 Peyzaj mimarlığında su .İ.Ü.Orman F.
[3] Şentürk , N. 1990 Su bahçeleri planlama ve uygulama teknikleri Ege Ü.
[4] Yuonne Rees, Peter May, Yapı endüstri merkezi yayınları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
2. Ödev 20
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 4 1 4
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 1 2 2
Ödev 2 4 8
Final 1 4 4
Total Workload 53
Total Workload / 25 (Hours) 2.12
dersAKTSKredisi 2