Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bahçe Bitkileri Islahi ve Tohumculuk PEP 221 3 2 + 1 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. NURETTİN KARTAL
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bahçe bitkilerinin kalıtım esaslarını, temel ıslah prensipleri ve metodlarını öğreterek, sebze ve süs bitkilerinde tohum elde etme tekniklerini öğretmek
Course Content Bahçe bitkilerinde tozlanma ve döllenme şekilleri, genel bitki ıslahı, kalıtsal varyasyonlar, genetik mekanizma, ıslah metotları, sebze ve süs bitkileri tohumlarında aranan özellikler, Dünyada ve Türkiye de tohumculuk, tohum ayırma yöntemleri, tohum hasadı, temizleme ve ambalajlama, pazarlama, tohumluk kontrol ve sertifikasyonu
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bahçe bitkilerinin genetik mekanizmasını ve varyasyon oluşturmayı bilir Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Melezleme, mutasyon, poliploidi ve kendileme ıslah metodlarını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Kendine döllenen bitki türlerinin tohumluk sınıflarını üretim ve özelliklerini, pazarlama şekillerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Yabancı döllenen bitki türlerine ait hibrit (F1), kompozit, sentetik gibi tohumluk sınıflarını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bahçe bitkilerinin biyolojik özellikleri; Çiçek yapısı, çiçek tipleri, tozlanma; tozlanma çeşitleri, tozlanmaya etki eden etmenler: çiçek yapısı, iklim şartları, Döllenme; Kısırlık ve uyuşmazlık çeşitleri, döllenmeye etki eden iklim şartları
2 Genel bitki ıslahı; ıslahın tarifi, amacı, ıslahın tarihçesi Islahın genetik ve sitogenetik esasları; varyasyon, çevre şartlarından ve genetik yapıdan ileri gelen varyasyonlar, Kalıtsal varyasyon nasıl meydana gelir: Basit karakterlerin kalıtımı, gen
3 Bağlılık (Linkaj), kantitatif karakterlerin kalıtımı, Seleksiyon ıslahı, mutasyon ile bitki ıslahı
4 Poliploidi ile bitki ıslahı, kendileme ile bitki ıslahı
5 Melezleme ile bitki ıslahı; kendini dölleyen bitkilerde, yabancı döllenen bitkilerde, geriye melezleme
6 Vejetatif ve apomiktik bitkilerde ıslah
7 Kisenye (Xenia), Populasyon genetiği
8 Tohumun yapısı ve önemi, ülkemizde sebze ve süs bitkilerinin tohum durumu
9 Ülkemizdeki sebze ve süs bitkileri tohumculuğunun olumlu ve olumsuz yönleri
10 Ara sınav
11 Sebze-meyve-süs bitkilerinin biyolojik bakımdan çiçek özellikleri, tozlanma ve döllenmeleri, Yabancı döllenmeye karşı alınacak önlemler; mesafe izolasyonu–kapalı izolasyon–zaman izolasyonu. Tohum üretiminde çevre şartlarının etkisi; iklim ve toprak fakt
12 Tohumluk sebzelerde aranan özellikler, Tohumların olgunlaşması, hasat, harman, temizleme. Tohumları ayırma yöntemleri; kuru tohum ayırma-yıkama ile tohum ayırma-fermentasyon yöntemi ile tohum ayırma–kimyasal maddelerle tohum ayırma
13 Tohumların kurutulması, temizlenmesi, sebze ve süs bitkilerinin tohumlarının muhafazası, ambalajlama ve paketleme, Tohum testleri; iyi bir sebze tohumunda aranan özellikler, dış özellikler-iç özellikler
14 Tohumun çimlenmesini engelleyen faktörler; tohumun bünyesinden kaynaklanan-ekolojik faktörlerden- teknik hatalardan kaynaklanan faktörler, Tohum sertifikasyonu; Sertifikasyonun önemi, Tohumlukların sınıflandırılması: Sertifikalı ve Kontrollü tohumluklar
Resources
Course Notes Ders notu ve CD
Course Resources Genel bahçe bitkileri , Ank.Ünv.Ziraat Fakültesi Eğitim , Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No : 4
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 5 5
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Total Workload 88
Total Workload / 25 (Hours) 3.52
dersAKTSKredisi 4