Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mühendislik Deneyimi Eğitimi EEM 477 7 5 + 0 5 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ŞUAYB ÇAĞRI YENER
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerine temel mühendislik ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği konularında mühendislik deneyimi ile ilgili bilgi kazandırmak

Course Content

İşletmenin çalışma süreçleri, yönetim tarzı, ISG mevzuatı, Kalite Yönetim Sistemleri, İnsan yönetimi şekilleri, disiplinler arası çalışma ve projeler, tasarım ve üretim raporları hazırlama teknikleri, bakım-onarım, araştırma geliştirme ve projelendirme faaliyetlerini içerir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olur. Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
2 Meslek ile ilgili yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olur. Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
3 Tasarım ve üretim raporlarını hazırlama tekniklerini inceler. Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
4 ISG mevzuatı hakkında bilgi sahibi olur. Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
5 Bakım-onarım faaliyetlerini gözlemler. Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
6 İşletmelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili süreçleri ve organizasyonel yapıları hakkında bilgilenir Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
7 Projelendirme faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur. Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
8 Araştırma-Geliştirme faaliyetlerini inceler. Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
9 İşletmede gerçekleştirilen disiplinler arası çalışmaları inceler. Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İşletmelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili çalışma süreçleri
2 İşletmelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili organizasyonel yapıları
3 ISG mevzuatı
4 Kalite Yönetim Sistemleri
5 Kalite Yönetim Sistemleri
6 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile ilgili yönetmeliklere genel bakış
7 Tasarım ve üretim raporları hazırlama teknikleri
8 Tasarım ve üretim raporları hazırlama teknikleri
9 Ara Sınav
10 Disiplinler arası çalışmalar ve projeler
11 Bakım-Onarım Faaliyetleri
12 Ar-Ge Faaliyetleri
13 Projelendirme Faaliyetleri
14 Projelendirme Faaliyetleri
Resources
Course Notes
Course Resources

Elektrik-Elektronik Mühendisliği İle ilgili tüm uygulamalı Kitaplar

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 40
1. Sözlü Sınav 40
Total 100
1. Final 30
1. Yıl İçinin Başarıya 70
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5