Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Özel Elektrik Makineleri EEM 434 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA TURAN
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Barış CEVHER
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Özel Elektrik makineleri türlerini ayırt ederek çalışma prensiplerini kavratmak ve endüstrideki kullanımına yönelik beceriler kazandırmak.
Course Content Tek Fazlı Asenkron Motorlar, Üniversal motorlar, Repülsiyon Motor, Adım motorları, Histeresiz motorlar, Fırçasız Doğru Akım Motorları, Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motorlar, Relüktans Motorları (Anahtarlı Relüktans, Senkron Relüktans ve Hybrid Relüktans ), AC- DC Servo Motorlar, diğer özel elektrik makineleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Özel elektrik makinelerin endüstrideki işletimine ilişkin konuları açıklar (PÇ1-7-9) Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Performans Görevi,
2 Endüstriyel uygulamalara uygun özel elektrik makinelerini seçer (PÇ1-7-9) Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Performans Görevi,
3 Özel elektrik makinelerinin üzerinde analizler yapar (PÇ2) Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
4 Özel elektrik makinelerinin yapısını ve çalışma (PÇ1) prensibini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
5 Elektrik makinelerini sınıflandırır (PÇ1) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Elektrik makinelerinin sınıflandırılması. Ön hazırlık dosyaları için aşağıda Dokümanlar kısmında verilen Ders Portfolyosu bağlantısına tıklayınız.
2 Bir fazlı asenkron motorların, yapısı, çalışma ilkesi eşdeğer devresi ve çeşitleri.
3 Bir fazlı asenkron motorların karakteristikleri, güç moment ilişkileri, verim, yol verme metotları, devir yönü değiştirme.
4 Üniversal motorlar yapısı, çalışma ilkesi, kullanım alanları.
5 Repülsiyon Motor yapısı, çalışma ilkesi, kullanım alanları.
6 Adım motorları: yapısı, çeşitleri, karakteristik özellikleri.
7 Adım motorları: çalışması, Kullanım alanları.
8 Histerisiz motorları: Yapısı, çalışma prensibi ve kullanım alanları.
9 Ara sınav
10 Fırçasız d.a. motorları: Yapısı, çalışma prensibi ve kullanım alanları.
11 Kalıcı mıknatıslı Senkron motorlar: yapısı, türleri, çalışması ve kullanım alanları.
12 Relüktans motorları: yapısı, çalışma prensibi, kullanım alanları ve çeşitleri.
13 Anahtarlamalı Relüktans, Senkron Relüktans ve Hybrid Relüktans motorları: yapıları, çalışma prensipleri ve kullanım alanları.
14 D.C. ve A.C. Servo motorlar: Yapıları, bileşenleri ve kullanım alanları.
Resources
Course Notes Ders notları için aşağıda Dokümanlar kısmında verilen Ders Portfolyosu bağlantısına tıklayınız.
Course Resources [1] Mergen, A. Faik; Zorlu, Sibel,´Elektrik Makineleri 2 - Asenkron Makineler´, Birsen Yayınevi, 2009, İstanbul
[2] Güngör BAL, Özel Elektrik Makinaları, Seçkin Yayıncılık, 2004, Ankara
[3] Sen, P.C., Principles of Electric Machines and Power Electronics, Third Edition, Wiley, 2014
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Performans Görevi (Seminer) 1 15 15
Final 1 10 10
Total Workload 126
Total Workload / 25 (Hours) 5.04
dersAKTSKredisi 5