Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Endüstriyel Kontrol EEM 442 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. İRFAN YAZICI
Course Lecturers Doç.Dr. İRFAN YAZICI,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Tasarımsal pencereden endüstriyel otomasyon dünyasına girebilmenin yolunu öğrenip ,temel durumlara ait otomasyonel çözüm üretebilecek konuma gelmek.endüstriyel otomasyon uygulamaları gerçekleyebilmek
Course Content Kumanda sistemlerinin yapısı ,haberleşme dünyası için standartlar otomasyonel sistemlere genel bakış,sıralı kontrol,hareket kontrolü,süreç denetimi,veri yönetimi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Endüstriyel kontrol sistemlerini kullanarak verilen kontrol senaryosunu süreçlere uygular Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Endüstriyel kontrol sistemleri ve bileşenlerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 PLC mimarisi
2 PLC,PC, PIC,Mikroişlemci, gömülü bilgisayar çevre birimleri
3 PLC işletim sistemi, çevrimi ve hafıza yapısı
4 PLC Programlama dilleri, komut kümesi (Temel mantık komutları, Zamanlayıcı, Sayıcılar)
5 Endüstriyel kumanda ve veri iletişim sistemleri
6 Endüstriyel kumanda sistemlerinin PLC tabanlı gerçeklenmesi ve DCS ye dayalı kontrol sistemleri
7 PLC komut kümesi; (devam) (Veri transfer ve Aritmetik İşlem Komutları, Akış Kontrol Komutları, Kesme Yapıları, Fonksiyon Yapıları)
8 Kontrol sistemleri için analog-sayısal (ADC) ve sayısal-analog (DAC) dönüştürücüler ve seçimi, PLC lerde ADC,DAC ve PWM yapılarının kullanımı)
9 PI, PD ve PID kontrolörlerin sayısal işlemcide gerçeklenmesi
10 Sensörler (sıcaklık, hız, seviye, akım, gerilim, vb) ve modelleri
11 Sinyal düzenleyici devreler ve tasarımı
12 Kontrol sistemlerinde güç kuvvetlendiriciler ve sürücü tasarımı
13 Örnek Sayısal İşlemci Tabanlı Endustriyel Kontrol Uygulamaları-1 (DC Motor Kontrolü, Sıcaklık Kontrolü, Sıvı-Seviye Kontrolü, DC-DC Dönüştürücü Kontrolü, vb.)
14 Örnek Sayısal İşlemci Tabanlı Endustriyel Kontrol Uygulamaları-2
Resources
Course Notes
Course Resources 1. A.J. Crispin “Programmable logic Controller and their applications”, third edition, Prentice Hall, 1995.
2. S.Kurtulan . , “PLC ile Endüstriyel Otomasyon”, ITU yayınları,2003.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 4 6 24
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Final 1 5 5
Total Workload 122
Total Workload / 25 (Hours) 4.88
dersAKTSKredisi 5