Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Elektrik Makineleri I EEM 309 5 4 + 0 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA TURAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA TURAN,
Course Assistants Arş.Gör.Barış Cevher
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Temel manyetik prensipleri kavratarak, enerji dönüşümü ilkeleri, transformatör ve asenkron makinelerin yapısı ve sürekli hal işletimi konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.
Course Content Temel manyetik prensipler. Manyetik eşdeğer devre. Tek fazlı transformatörün yapısı ve eşdeğer devresi. Üç fazlı transformatör. Oto transformatör. Ölçü transformatörleri. Transformatörün sürekli hal işletimi. Transformatörler deneyleri. Enerji dönüşümü. Asenkron makinelerin yapısı, türleri ve eşdeğer devresi. Asenkron motorun sürekli hal işletimi. Asenkron makinelerin endüstriyel uygulamaları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Küçük güçlü bir transformatör tasarlar (PÇ3-4-6-7-8-9) Anlatım, Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım,
2 Döner alan oluşumunu açıklar (PÇ1) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Asenkron motorların endüstrideki uygulamalarına ilişkin konuları açıklar (PÇ1) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
4 Demirli nüvelerde sinüsoidal uyarma ve mıknatıslanma akımının özelliklerini açıklar (PÇ2) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
5 Transformatörlerin sürekli işletim şartlarında analizini yapar (PÇ2) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
6 Elektrik makinelerinde oluşan kayıpları ayrıştırır, verim hesabı yapar (PÇ1) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
7 Enerji dönüşümü ilklerini kullanır (PÇ1) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
8 Elektromanyetik eşdeğer devre üzerinde analizler yapar (PÇ1) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
9 Asenkron makinenin sürekli işletim şartlarında analizini yapar (PÇ2) Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Elektrik makinelerinin uygarlığın gelişimine olan etkisi ve önemi. Dersin izlencesinin tanıtımı. Temel manyetik ilişkiler. Manyetik devreler.
2 Manyetik malzemelerin özellikleri. Demir kayıpları. Endüktans. Sinüsoidal uyarma ve mıknatıslanma akımı.
3 Transformatörler. Tek fazlı transformatörün yapısı. Transformatörün eşdeğer devresi.
4 Transformatörde verim ve gerilim ayarı. Oto transformatörler. Ölçü transformatörleri.
5 Transformatörlerin tasarım prensipleri.
6 Üç fazlı transformatörler. Bağlama grupları.
7 Enerji dönüşümü
8 Döner makinelerin ortak özellikleri. Sargı faktörü. Kalıp sargı, zincir sargı. Döner alan.
9 Uygulamalar / Arasınav
10 Asenkron makinelerin yapısı, türleri ve çalışma prensibi. Dış karakteristik. Kayma ve işletim türleri.
11 Asenkron makinenin eşdeğer devresi. Eşdeğer devre parametrelerinin bulunması.
12 Moment. Önemli moment ve kayma değerlerinin belirlenmesi.
13 Asenkron motorlara yolverme yöntemleri. Asenkron motorların hız ayar yöntemleri. Asenkron motorun frenlenmesi.
14 İlgili standartlar ve uygulamaya özel asenkron motor seçimi
Resources
Course Notes Aşağıda dokümanlar kısmında yayınlanan ders portfolyosuna bakınız.
Course Resources [1] Mergen, A. Faik; Zorlu, Sibel,´Elektrik Makineleri 1 - Transformatörler´, Birsen Yayınevi, 2005, İstanbul
[2] Mergen, A. Faik; Zorlu, Sibel,´Elektrik Makineleri 2 - Asenkeron Makineler´, Birsen Yayınevi, 2005, İstanbul
[3] Mergen, A. Faik; Gizlier, Ediz; Bağcı, Nilüfer, ´Elektrik Makineleri: Transformatörler ve Asenkron Makineler´de Çözümlü Problemler´, Birsen Yayınevi, 2005, İstanbul
[4] Sen, P.C., ´Principles of Electric Machines and Power Electronics´, 3rd Edition, Wiley, 2014.
[5] Fitzgerald, A. E., Kingsley, Jr. C., Umans, Jr. S., Umans, S, ´Electric Machinery´, 6th Edition, Mc Graw - Hill, 2003
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 12
3. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 13
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 5 5
Proje / Tasarım 1 8 8
Final 1 10 10
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6