Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Işaretler ve Sistemler EEM 305 5 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÖKÇEN ÇETİNEL
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi GÖKÇEN ÇETİNEL, Prof.Dr. AŞKIN DEMİRKOL, Doç.Dr. İRFAN YAZICI,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective Elektrik-Elektronik mühendisliği ve tüm mühendislik alanları için temel teşkil eden bu dersin amacı,öncelikle işaret ve sistem analiz yöntemlerinin anlaşılması, daha sonra karmaşık süreçlerin analizinin yapılmasıdır.
Course Content Sürekli-zaman, ayrık-zaman işaretler ve sistemler, sistemlerin temel özelliklerinin incelenmesi, doğrusal zamanla değişmeyen sistemler, Periyodik işaretlerin Fourier serisi gösterilimleri, sürekli-zaman, ayrık-zaman Fourier dönüşümü, Örnekleme teoremi, Laplace dönüşümü ve z- dönüşümü.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sistem tanımını kavramak, bir sistemin özelliklerini inceleyebilmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 İşaret tanımını ve çeşitlerini kavramak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Sürekli-ayrık işaret ve sistem yaklaşımlarını kavramak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Periyodik işaretlere ait dönüşümleri kavramak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Örnek sistemler için uygulamalar yapabilmek. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Proje / Tasarım,
6 Periyodik olmayan işaretlere ait dönüşümleri kavramak. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İşaretler 1.Hafta Sunusu
2 Sistemler 2.Hafta Sunusu
3 Doğrusal Zamanla Değişmeyen Sistemler (Konvolüsyon) 3.Hafta Sunusu
4 Doğrusal Zamanla Değişmeyen Sistemler ( Sistem Özelliklerinin incelenmesi) 4.Hafta Sunusu
5 Periyodik İşaretlerin Fourier Serisi Gösterilimi (Sürekli-zaman periyodik işaretler için) 5.Hafta Sunusu
6 Periyodik İşaretlerin Fourier Serisi Gösterilimi (Ayrık-zaman periyodik işaretler için) 6.Hafta Sunusu
7 Sürekli-zaman Fourier Dönüşümü 7.Hafta Sunusu
8 Ayrık-zaman Fourier Dönüşümü 8.Hafta Sunusu
9 Haberleşme Sistemleri Uygulamaları 9.Hafta Sunusu
10 Örnekleme 10.Hafta Sunusu
11 Laplace Dönüşümü 11.Hafta Sunusu
12 Laplace Dönüşümü (Doğrusal Geribeslemeli Sistem Uygulamaları) 12.Hafta Sunusu
13 z-Dönüşümü 13.Hafta Sunusu
14 z-Dönüşümü (Doğrusal Geribeslemeli Sistem Uygulamaları) 14.Hafta Sunusu
Resources
Course Notes [1] http://www.abis.sakarya.edu.tr/ adersinden yayınlanan ders notları.
Course Resources [2] Signal and systems, A.V. Oppenheim, A. S. Willsky, 1996
[3] Signal and systems, Simon Haykin&Barry Van Veen,Wiley, 2007
[4] Digital signal processing, John G.Proakis, Dimitris G.Manolakis, 2007
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 10
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 1 2 2
Ödev 1 15 15
Total Workload 131
Total Workload / 25 (Hours) 5.24
dersAKTSKredisi 4