Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sayisal Analiz MAT 216 4 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. UĞUR ARİFOĞLU
Course Lecturers Prof.Dr. UĞUR ARİFOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi GÖKÇEN ÇETİNEL,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Mühendislik problemlerinin bilgisayar ortamında çözümünü mümkün kılacak sayısal çözüm metot ve algoritmalarının öğretilmesi.

Course Content

Lineer denklem sistemleri çözüm yöntemleri. Lineer olmayan denklem sistemleri çözüm yöntemleri. Eğri uydurma, aradeğer ve dış değer bulma yöntemleri. Sayısal türev yöntemleri. Sayısal entegral yöntemleri. Diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Teorik derslerde el ile yapılan tüm hesaplamaların bilgisayar ortamına nasıl taşınabileceği ve bu problemlerin bilgisayarlara nasıl çözdürülebileceği hakkında öğrenciye beceri kazandırmak. Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Sayısal çözüm yaklaşımlarının mutlaka bir algoritma yapısına dayandığının anlaşılması. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav ,
3 Bilgisayar ve yazılım dillerinin mühendislik hayatında nasıl bir fonksiyon icra ettiğinin anlaşılması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Fonksiyon köklerinin bulunması. Kapalı yöntemler [1] 1-6 sayfaları
2 Fonksiyon köklerinin bulunması. Açık yöntemler [1] 6-12 sayfaları çalışılacak
3 Doğrusal olmayan denklem sistemlerinin köklerinin bulunması [1] 12- 17 sayfaları çalışılacak
4 Doğrusal olmayan denklem sistemlerinin köklerinin bulunması (devam) [1] 12- 17 sayfaları çalışılacak
5 Doğrusal denklem sistemlerinin köklerinin bulunması [1] 17-24 sayfaları çalışılacak
6 Eğri uydurma-Ara değer bulma [1] 24- 30 sayfaları çalışılacak
7 Eğri uydurma-Ara değer bulma (devam) [1] 24- 30 sayfaları çalışılacak
8 Sayısal türev-Sayısal integral [1] 30-37 sayfaları çalışılacak
9 Vize haftası
10 Sayısal türev-Sayısal integral (devam) [1] 30-37 sayfaları çalışılacak
11 Diferansiyel denklemlerin çözümü _Runge Kutta-Euler [1] 37-46 sayfaları çalışılacak
12 Diferansiyel denklemlerin çözümü _Runge Kutta-Euler (devam) [1] 37-46 sayfaları çalışılacak
13 Diferansiyel denklem sistemlerinin çözümleri [1] 46-50 sayfaları çalışılacak
14 Diferansiyel denklem sistemlerinin çözümleri [1] 46-50 sayfaları çalışılacak
Resources
Course Notes <p> [1] Sayısal Analiz Ders Notları, Arifoğlu Uğur, 2019</p>
Course Resources

 

[2] Matlab 9.1-Simulink ve Mühenslik Uygulamaları, Arifoğlu Uğur, Alfa Yayınları, 2016

[3] Bilgisayar uygulamalı sayısal analiz yöntemleri, E.Sabri Türker, Engin Can, Değişim yayınları.

[4] Practical numerical analysis, Gwyne Evans, John Wiley&Sons, 1995.

[5] Mühendisler için sayısal yöntemler, S.C.C,R.P.C (çeviri)-H.Heperkan, U.Keskin Literatür, 2003

Week Documents Description size
7 Yedinci_hafta_Bölüm_1_sayısal_analiz Yedinci hafta Bölüm 1 29.62 MB
7 yedinci_hafta_Bölüm_2_sayısal_analiz Yedinci hafta Bölüm 2 29.72 MB
7 Yedinci_hafta_Bölüm_3_sayısal_analiz Yedinci hafta Bölüm 3 sayısal analiz 23.52 MB
7 Yedinci_hafta_birinci_bölüm_sayısal_analiz Yedinci hafta birinci Bölüm sayısal analiz 19.92 MB
8 sekizinci_hafta_1_Bölüm_sayısal_analiz_dersi sekizinci_hafta_bölüm_1_sayısal_analiz 22.98 MB
8 sekizinci_hafta_2_bölüm_sayısal_analiz_dersi sekizinci_hafta_2_bölüm_sayısal_analiz_dersi 22.98 MB
8 Sekizinci_hafta_3_bölüm_ve_son_bölüm_sayısal_analiz Sekizinci_hafta_3_bölüm_ve_son_bölüm_sayısal_analiz 30.12 MB
8 sekizinci_hafta_Bölüm_2_sayısal analiz_dersi sekizinci_hafta_Bölüm_2_sayısal analiz_dersi 40.62 MB
9 dokuzuncu_hafta_birinci_bölüm_sayısal_analiz_dersi dokuzuncu_hafta_birinci_bölüm_sayısal_analiz_dersi 39.42 MB
9 dokuzuncu_hafta_2_ve_son_bölüm_sayısal_analiz_dersi dokuzuncu_hafta_2_ve_son_bölüm_sayısal_analiz_dersi 22.71 MB
9 dokuzuncu_hafta_2_bölüm_sayısal_analiz dokuzuncu_hafta_2_bölüm_sayısal_analiz 20.78 MB
9 dokuzuncu_hafta_3_ve_son_bölüm_sayısal_analiz_dersi dokuzuncu_hafta_3_ve_son_bölüm_sayısal_analiz_dersi 25 MB
10 onuncu_hafta_1_bölüm_sayısal_analiz_dersi onuncu_hafta_1_bölüm_sayısal_analiz_dersi 38.4 MB
10 onuncu_hafta_2_bölüm_sayısal_analiz_dersi onuncu_hafta_2_bölüm_sayısal_analiz_dersi 17.21 MB
10 onuncu_hafta_2_bölüm_sayısal_analiz_dersi onuncu_hafta_2_bölüm_sayısal_analiz_dersi 17.21 MB
10 onuncu_hafta_3_ve_son_bölüm_sayısal_analiz_dersi onuncu_hafta_3_ve_son_bölüm_sayısal_analiz_dersi 31.25 MB
11 onbirinci_hafta_1_bölüm_sayısal_analiz_ders_notları onbirinci_hafta_1_bölüm_sayısal_analiz_ders_notları 40.04 MB
11 onbirinci_hafta_2_bölüm_sayısal_analiz_dersi onbirinci_hafta_2_bölüm_sayısal_analiz_dersi 34.03 MB
11 onbirinci_hafta_4_bölüm_sayısal_analiz_dersi onbirinci_hafta_4_bölüm_sayısal_analiz_dersi 23.81 MB
11 onbirinci_hafta_3_bölüm_sayısal_analiz_dersi onbirinci_hafta_3_bölüm_sayısal_analiz_dersi 27 MB
11 onbirinci_hafta_5_ve_son_bölüm_sayısal_analiz_dersi onbirinci_hafta_5_ve_son_bölüm_sayısal_analiz_dersi 24.06 MB
12 onikinci_hafta_2_bölüm_sayısal_analiz_dersi onikinci_hafta_2_bölüm_sayısal_analiz_dersi 44.96 MB
12 onikinci_hafta_1_bölüm_sayısal_analiz_dersi onikinci_hafta_1_bölüm_sayısal_analiz_dersi 39.2 MB
12 onikinci_hafta_1_bölüm_sayısal_analiz_dersi onikinci_hafta_1_bölüm_sayısal_analiz_dersi 27.11 MB
12 onikinci_hafta_3_bölüm_sayısal_analiz_dersi onikinci_hafta_3_bölüm_sayısal_analiz_dersi 27.11 MB
12 onikinci_hafta_4_ve_son_bölüm_sayısal_analiz_dersi onikinci_hafta_4_ve_son_bölüm_sayısal_analiz_dersi 39.86 MB
12 onikinci_hafta_1_bölüm_sayısal_analiz_dersi onikinci_hafta_1_bölüm_sayısal_analiz_dersi 39.2 MB
13 onucuncu_hafta_1_bölüm_sayısal_analiz_dersi onucuncu_hafta_1_bölüm_sayısal_analiz_dersi 31.35 MB
13 onucuncu_hafta_2_bölüm_sayısal_analiz_dersi onucuncu_hafta_2_bölüm_sayısal_analiz_dersi 24.94 MB
13 onucuncu_hafta_3_bölüm_sayısal_analiz_dersi onucuncu_hafta_3_bölüm_sayısal_analiz_dersi 29.81 MB
13 onucuncu_hafta_4_bölüm_sayısal_analiz_dersi onucuncu_hafta_4_bölüm_sayısal_analiz_dersi 27.87 MB
13 onucuncu_hafta_5_ve_son_bölüm_sayısal_analiz_dersi onucuncu_hafta_5_ve_son_bölüm_sayısal_analiz_dersi 25.64 MB
14 ondördüncü_hafta_1_bölüm_sayısal_analiz_dersi ondördüncü_hafta_1_bölüm_sayısal_analiz_dersi 28.29 MB
14 ondördücü_hafta_2_bölüm_sayısal_analiz_dersi ondördücü_hafta_2_bölüm_sayısal_analiz_dersi 34.5 MB
14 ondördüncü_hafta_3_bölüm_sayısal_analiz_dersi ondördüncü_hafta_3_bölüm_sayısal_analiz_dersi 31.6 MB
14 ondördüncü_hafta_4_ve_son_bölüm_sayısal_analiz_dersi ondördüncü_hafta_4_ve_son_bölüm_sayısal_analiz_dersi 40.15 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 3 6 18
Final 1 5 5
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6