Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Aydinlatma Tekniği ve Projesi EEM 457 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. CENK YAVUZ
Course Lecturers Doç.Dr. CENK YAVUZ,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Öğrencilere iç mekanlarda kullanılacak uygun aydınlatma tekniklerini ve tasarım yöntemlerini tanıtarak aydınlatma, zayıf ve kuvvetli akım tesisatlarını içeren, mevzuata uygun proje hazırlayabilir duruma gelmelerini sağlamak.
Course Content Işık, Işık Kaynakları / İç mekanlarda Aydınlatma Tasarımı / Zayıf Akım ve Kuvvetli Akım tesisatlarının tasarım ve çizimi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Aydınlatmacılığın amacını ve tekniklerini açıklar Anlatım, Sınav ,
2 Uygun amaca yönelik doğru aydınlatma aygıtlarını tanır ve seçebilir Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Proje / Tasarım,
3 Aydınlatma ve Elektrik İç Tesisat Projesi çizer Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım,
4 Aydınlatma ve iç tesisat arızlarını ayırt eder ve değerlendirir Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav ,
5 Işık kaynağı üretiminin temellerini ve ışık kaynaklarının çalışma prensiplerini açıklar Anlatım, Gösteri, Sınav , Proje / Tasarım,
6 Aydınlatma Tekniği´ne ilişkin mühendislik hesaplamalarını yapabilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
7 Fotometrik yasaları uygulamada kullanabilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Problem Çözme, Sınav , Proje / Tasarım,
8 Işığın görme olayındaki rolünü açıklar Anlatım, Gösteri, Sınav ,
9 Aydınlatma Tekniği ve Elektrik İç Tesisatına ilişkin mevzuatı bilir ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Aydınlatmacılığın konusu, amacı ve türleri
2 Işık ve görme olayı
3 Fotometrik büyüklükler
4 Fotometrik yasalar
5 Fizyolojik-optik esaslar
6 Işık üretiminin temelleri
7 Işık kaynakları
8 Aydınlatma aygıtları
9 Aydınlatmanın bileşenleri
10 Aydınlatma hesabı
11 Aydınlatma ve iç tesisat projesi esasları
12 İç tesisat aygıt ve malzemeleri
13 Hesaplar; gerilim düşümü, ısınma kontrolü
14 Proje hazırlanması
Resources
Course Notes "Aydınlatma Tekniği", http://web.sakarya.edu.tr/~yalcin/
Course Resources "Aydınlatma Tekniği", Prof.Dr.Muzaffer ÖZKAYA, Birsen Kitabevi, 2000
"Aydınlatma Tasarımı ve Proje Uygulamaları", Yrd.Doç.Dr.Adem ÜNAL, Birsen Kitabevi, 2004
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Proje / Tasarım 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 3 6
Proje / Tasarım 1 12 12
Final 1 12 12
Total Workload 120
Total Workload / 25 (Hours) 4.8
dersAKTSKredisi 5