Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Enerji Iletim Sistemleri EEM 435 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MEHMET ALİ YALÇIN
Course Lecturers Prof.Dr. MEHMET ALİ YALÇIN, Prof.Dr. YILMAZ UYAROĞLU,
Course Assistants

Arş.Gör.Talha Enes GÜMÜŞ

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Elektrik enerjisi kullanımı ve üretimi kadar iletimi de diğer enerji türleri ile kıyaslandığında en optimum/yaygın çözümdür. Dersin amacı da; Matematik, Devreler, Alanlar, Elektrik Makineleri ve Yüksek Gerilim gibi derslerde edinilen bilgileri de kullanarak, iletim sistemlerinin analizlerini ve tasarımı yapacak bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Course Content

İletim sistemlerinin dengeli üç-fazlı modelleri, sistem elemanlarının (generatörler, trafolar, yüklerin) modelenmesi, iletim hatlarının modellenmesi, bara admitans matrisi, simetrili bileşenler dönüşümü,  simetrili bileşenler ile iletim sistemlerinin asimetrik modelleri, arızalar, kısa devreler, yük akışı.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yük akışı hesaplamaları ve analizleri yapabilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Sınav , Ödev,
2 Enerji iletim sistemlerinin dengeli ve dengesiz çalışma koşullarında çözümlemelerini yapabilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Sınav , Ödev,
3 İletim sistemlerinde değişik arıza analizleri tekniklerini kullanabilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Enerji iletim sistemlerinin; makinalar, hatlar, yükler gibi ana bileşenlerini modeller Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş, Sürekli sinüsoidal hal, fazör diyagramları
2 Enerji iletim sistemlerinin dengeli modelleri
3 Birim Değerler (pü), enerji iletim sistemlerine uygulanması
4 Enerji iletim sistemi elemanları; generatörler, trafolar, yükler
5 Enerji iletim hatları; kısa, orta, uzun mesafeli hatların modellenmesi
6 Orta uzunluktaki hatların nominal devreleri, uzun hatların eşdeğer modelleri
7 Simetrili bileşenler, tanımı, temel teoremleri, güç ifadesi
8 Gerilim ve akım dengesizliklerinde simetrili bileşenlerin uygulanması
9 Generatör, trafo, iletim hattı ve yüklerin dizi bileşenleri ve dizi bileşen devreleri
10 Simetrik ve simetrik olmayan arıza analizleri
11 Bara empedans ve admitans modelleri, modeller üzerinde değişiklikler
12 Enerji nakli, Yük akışı, temel kavramlar
13 Elektrik Güç Sistemleri Kontrolü
14 Kararlılık problemine giriş
Resources
Course Notes <p>http://yalcin.sakarya.edu.tr</p>
Course Resources

Elektrik Güç Sistemlerinin Analizi (Hüseyin ÇAKIR, YTÜ)
Güç Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Analizi, (Uğur ARİFOĞLU,A. Yayınları,ISBN:975-297-022-2)
Schaum´s Electric Power Systems ( McGraw-Hill,1989, ISBN: 0070459177)
Elements of Power System Analysis (WD. Stevenson, Mc-Graw Hill, 1994)
Electric Power Systems (Weedy, John Wiley&Sons 1998)

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 2 9 18
Final 1 10 10
Total Workload 115
Total Workload / 25 (Hours) 4.6
dersAKTSKredisi 5