Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Antenler ve Yayilma EEM 430 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AHMET YAHYA TEŞNELİ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi AHMET YAHYA TEŞNELİ,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerine anten teorisinin temellerinin verilmesi, çeşitli tipteki antenlerin karakteristikleri ve tasarımları konusunda temel bilgi düzeyinin sağlanması, öğrencilerin daha ileri düzeydeki anten teorisi derslerine hazırlanması.
Course Content Temel Anten Parametreleri, Işıma İntegralleri, Doğrusal Çubuk Antenler, Halka Antenler, Anten Dizileri, Geniş Bantlı Antenler, Açıklık Antenler, Horn Antenler, Mikroşerit Antenler, Yansıtıcı Antenler, Radyo Dalgalarının Yayılımı
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Anten teorisinin temellerinin kavranması Anlatım, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Radyo dalgalarının yayılım prensiplerinin anlaşılması Anlatım, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Mühendislik problemlerini çözme ve tasarım becerisinin geliştirilmesi Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Benzetim, Problem Çözme, Ödev, Proje / Tasarım,
4 Çeşitli tipteki antenlerin temel özelliklerinin ve analiz yöntemlerinin kavranması Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Anten Teorisine Giriş
2 Temel Anten Parametreleri
3 Temel Anten Parametreleri
4 Işıma İntegralleri
5 Doğrusal Çubuk Antenler
6 Halka Antenler
7 Anten Dizileri
8 Anten Dizileri
9 Geniş Bantlı Antenler
10 Açıklık Antenler
11 Horn Antenler
12 Mikroşerit Antenler
13 Yansıtıcı Antenler
14 Radyo Dalgaları Yayılımı
Resources
Course Notes
Course Resources 1. C.A.Balanis, “Advanced Engineering Electromagnetics”, JohnWiley & Sons
2. Stutzman and Thiele, “Antenna Theory and Design”, Wiley
3. J.D.Kraus, “Antennas for All Applications”, McGrawHill
4. İ. Akkaya, “Antenler ve Propagasyon” , Sistem Yayıncılık
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 10
1. Proje / Tasarım 20
2. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 2 4 8
Proje / Tasarım 1 12 12
Final 1 10 10
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5