Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Analog Haberleşme EEM 429 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. AŞKIN DEMİRKOL
Course Lecturers Prof.Dr. AŞKIN DEMİRKOL,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Haberleşme sistemleri hakkında lisans seviyesinde ilk ders olan bu dersin amacı, analog haberleşme sistemlerini analiz edebilmek ve tasarlayabilmek için gerekli olan temel kavramları tanıtmaktır

Course Content

Genlik modülasyonu (AM), tek yan bandlı modülasyon (SSB), artık yan band modülasyonu (VSB), frekans modülasyonu (FM), radyo ve televizyon sistemleri, gürültünün genlik ve açı modülasyonlu sistemlerin üzerindeki etkileri, faz kenetlemeli çevrim (PLL) devreleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Gürültünün genlik ve açı modülasyonlu sistemler üzerindeki etkilerini kavramak Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Genlik modülasyonunu kavramak Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Tek yan band modülasyonunu kavramak Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Frekans ve faz modülasyonunu kavramak Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Taşıyıcının faz ve frekansının faz kenetlemeli çevrim kullanarak kestirilmesini kavramak Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Artık yan band modülasyonunu kavramak Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sürekli zaman Fourier serisi ve dönüşümünün kısa bir tekrarı 1.Hafta Sunusu
2 Bandsınırlı işaretlerin örneklenmesi ve bandgeçiren işaretlerin temsil edilmesi 2.Hafta Sunusu
3 Genlik modülasyonu, taşıyıcısı bastırılmış çift yan bandlı genlik modülasyonu 3.Hafta Sunusu
4 Tek yan band modülasyonu, artık yan band modülasyonu 4.Hafta Sunusu
5 Frekans modülasyonlu işaretin üretilmesi 5.Hafta Sunusu
6 Frekans modülasyonlu bir işaretin geri elde edilmesi 6.Hafta Sunusu
7 FM ve AM radyo sistemleri 7.Hafta Sunusu
8 Siyah-beyaz ve renkli televizyon prensipleri 8.Hafta Sunusu
9 Siyah-beyaz ve renkli televizyon prensipleri devam 9.Hafta Sunusu
10 Olasılık ve rastlantı değişkenleri, rastlantı süreçleri 10.Hafta Sunusu
11 Rastlantı süreçlerinin frekans uzayı gösterilimi, Gauss ve beyaz süreçler 11.Hafta Sunusu
12 Gürültünün doğrusal modülasyon sistemleri üzerindeki etkileri 12.Hafta Sunusu
13 Faz kenetlemeli çevrim ile taşıyıcı fazının kestirilmesi, gürültünün açı modülasyonu üzerindeki etkileri 13.Hafta Sunusu
14 Çeşitli uygulamalar ( final projelerinin sunulması) 14.Hafta Sunusu
Resources
Course Notes <p>[1] http://www.abis.sakarya.edu.tr/adresinden yayınlanan ders notları</p>
Course Resources

[2] J. G. Proakis, M. Salehi, Coomunication Ssystems Engineering, third edition, Prentice Hall, 2005.
[3] S. Haykin, Coomunication Systems, fourth edition, Wiley, 2000.
[4] C. R. Johnson Jr., W. A. Sethares, Telecommunication Breakdown, Prentice Hall, 2004.
[5] J. D. Gibson, Principles of Digital and Analog Communications, Macmillan, 1993.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
2. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Total Workload 132
Total Workload / 25 (Hours) 5.28
dersAKTSKredisi 5