Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sayisal Devre Tasarimi EEM 214 4 3 + 2 4 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Compulsory
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AHMET KÜÇÜKER
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi AHMET KÜÇÜKER, Doç.Dr. SELÇUK EMİROĞLU,
Course Assistants
Course Category Teaching Suitable For Field
Course Objective Basit sayısal devrelerden bilgisayar sitemlerine kadar tüm sistemlerin donanımı için gerekli kavramların öğretilmesi, analiz ve tasarımı için gerekli donanımların ve tasarım becerisinin kazandırılması.
Course Content Lojik devre tasarımı içeriği, Sayı sistemleri, Lojik devre temelleri, Lojik fonksiyonların
indirgenmesi, Kombinasyonel devreler, Programlanabilir kombinezonsal devreler
Ardışıl devre temelleri, Saklayıcılar sayıcılar,Ardışıl devre analiz ve Tasarımı ve bellek elemanları
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sayısal sistemlerin uygulamadaki ve bilgisayar mimarisindeki önemini kavrar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev,
2 Sayısal sistemde kullanılan sayı sistemlerini ve aritmatik işlemleri hesaplar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
3 Bole cebri aritmetiğinin temel teorem ve aksiyomlarını kavrar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Temel Lojik kapı devreleri ile, lojik fonksiyonları gerçekleştirme becerisini kazanır Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav ,
5 Tasarımda ihtiyaç duyulan değişik tip sayıcıların çalışmasını öğretmek ve kullanma becerisini kazandırmak Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
6 Kombinasyonel ve ardışıl devre tasarım becerisini kazandırmak Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
7
8
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sayısal devre tasarım içeriği, İşaretler, A/D ve D/A dönüşüm, Sayı sistemleri,
2 Kodlama ve Kod çeşitleri, Sayısal Devre Temelleri
3 Lojik kapılar ve uygulamaları, Lojik fonksiyonların indirgenmesi
4 Lojik fonksiyonların indirgenmesi
5 Kombinasyonel devreler
6 Kombinasyonel devreler
7 Aritmetik işlem devreleri, Ardışıl devre temelleri
8 Ardışıl devre temelleri, Saklayıcılar
9 Tutucular ve Flip Flop'lar
10 Sayıcılar
11 Saklayıcılar
12 Kaydediciler
13 Bellek elemanları
14 Programlanabilir lojik devreler
Resources
Course Notes 1)Fundamentals of Digital Logic with VHDL, Second Edition, Stephen Brown, Zvonko Vranesic, Mc Graw Hill İnc., NewYork, 2005
2)Lessons In Electric Circuits, Volume IV´Digital , Tony R. Kuphaldt Fourth Edition, last update June 29, 2002
3)Dr. Taner Arslan, Dr.Rıfat Çölkesen, Lojik Devre Tasarımı, Papatya yayıncılık, mayıs 2001, İstanbul
4)Yrd. Doç. Dr. Feza Buzluca, Sayısal Devreler, İTÜ yayınları
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
# Contribution of Course Learning Outcomes to Program Outcomes PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
1 Sayısal sistemlerin uygulamadaki ve bilgisayar mimarisindeki önemini kavrar
2 Sayısal sistemde kullanılan sayı sistemlerini ve aritmatik işlemleri hesaplar
3 Bole cebri aritmetiğinin temel teorem ve aksiyomlarını kavrar
4 Temel Lojik kapı devreleri ile, lojik fonksiyonları gerçekleştirme becerisini kazanır
5 Tasarımda ihtiyaç duyulan değişik tip sayıcıların çalışmasını öğretmek ve kullanma becerisini kazandırmak
6 Kombinasyonel ve ardışıl devre tasarım becerisini kazandırmak
7
8
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 6 6
Proje / Tasarım 1 12 12
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 4 4
Final 1 8 8
Total Workload 174
Total Workload / 25 (Hours) 6.96
dersAKTSKredisi 7